Burleson: ‘Kredietverlening hoog op agenda regering’

Toegang tot krediet is een van de sfeerpunten van de regering in het kader van facilitering van het ondernemerschap en het bevorderen van de export. Dit zei minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie maandag tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA). Onder de hamer was de nadere wijziging van het Wetboek van Koophandel. In deze wet zijn regels opgenomen ter bevordering van het ondernemings- en investeringsklimaat. De bewindsvrouw benadrukte dat de regering in de afgelopen periode verschillende modellen heeft voorbereid om op een versoepelde manier krediet te verschaffen aan ondernemers. Zo is vorige week de Wet Zekerheidsrecht Roerende Zaken door de raad van ministers (RvM) goedgekeurd en zal deze over niet al te lange tijd het college bereiken. Volgens Burleson is het de bedoeling van deze wet om kredietverlening met roerende panden als onderpand te versterken door een wettige regeling ten gunste van de kredietverschaffers. Kenmerkend is hierbij de aanwezigheid van een register, waarin de zekerheden geregistreerd worden. Het gaat volgens haar om een openbaar register dat door een ieder geraadpleegd kan worden. “Het uitgangspunt is dat ondernemers meestal meer roerende zaken hebben in vergelijking met degenen die onroerend goed bezitten”, zei de minister.
Eerste tranche ondernemersfonds goedgekeurd
Voorts is er volgens de bewindsvrouw ook een ondernemersfonds, waarvan de RvM de eerste tranche reeds heeft goedgekeurd. De laatste voorbereidingen worden nu getroffen in samenwerking met de commerciële bank, die de kredieten zal moeten administreren. Verwacht wordt dat dit fonds eind juli operationeel is.
Toekennen ‘grace period’ zal zeker worden meegenomen
De toe te kennen ‘grace period’ bij een startende onderneming is volgens de minister zeker iets dat zal worden meegenomen in de voorwaarden voor financiering uit het ondernemersfonds. Voor zover het geldt voor een grace period voor belastingen, zal hier de belastingwetgeving moeten worden aangepast. De minister benadrukte dat vanuit de regering ook wordt gedacht aan een zogenaamde ‘presumptive tax’ voor kleine ondernemingen voor een bepaalde periode. De uitwerking hiervan moet nog geschieden door het ministerie van Financiën. Haar ministerie is een grote voorstander daarvan.
FR

error: Kopiëren mag niet!