EBS ontkent terugdraaiing nieuwe tarieven

Recente berichten in de media ten aanzien van de elektriciteitstarieven alsook de aansluitkosten, hebben bij de samenleving mogelijk voor veel onduidelijkheid gezorgd. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) wenst derhalve het volgende te benadrukken. Elektriciteitstarieven worden door de overheid bepaald en middels een missive bekrachtigd. Dat wil zeggen dat de Raad van Ministers hieromtrent een besluit neemt. De missive van 1 mei 2016, waarbij de huidige tarieven zijn bepaald, is nog steeds van kracht. Er was gesteld dat er uiterlijk juli, na een periode van gedegen evaluatie, een nieuw tarievenstelsel zal worden bepaald welke in de maand september zal ingaan. Het huidig staffelmodel van 1 mei 2016 wordt hierbij uiteraard ook onder de loep genomen en de problemen gepaard gaande hiermee worden tevens bekeken.
Zodra de EBS een nieuwe missive heeft ontvangen zal zij dit conform hetgeen daarin aangegeven, uitwerken cq uitvoeren. EBS is verder ook bezig met het uitwerken van modellen om verbeteringen te brengen in het huidig meteropnameproces. Om landelijk bij ruim 150.000 klanten het juiste verbruik op te nemen volgens het huidig systeem, is zeer arbeidsintensief en onder de hedendaagse omstandigheden niet haalbaar.
De EBS werkt er aan om vanaf september een nieuw opname systeem toe tepassen, waarbij met een meteropname cyclus gewerkt zal worden. Bij die cyclus, wordt gedacht aan het systeem, waarbij de opname over een langere tijd zal geschieden, en dan afhankelijk van de opname cyclus de verrekening zal plaatsvinden. De tarieven structuur zal hierop worden aangepast en afgestemd. Zodra er officiele wijzigingen zijn zal dit op de gebruikelijke wijze naar de gemeenschap worden gecommuniceerd. EBS vraagt de samenleving begrip voor het bovenstaande. Voor vragen kunnen klanten dagelijks, contact opnemen met het klant contactcenter van de EBS op het nummer 175.

error: Kopiëren mag niet!