Ajodhia: “Schandalig dat er zoveel reacties nodig zijn om een reparatie uit te voeren”

Viren Ajodhia _Schandalig dat er zoveel reacties nodig   zijn om een reparatie uit te voeren_Van tevoren is door diverse maatschappelijke groepen gewezen op de complete ontwrichting van de samenleving als gevolg van de verhoging van de energietarieven. Uiteindelijk blijkt dat de regering heeft kunnen inzien dat zaken niet goed uitpakken met de nieuwe tarieven. Zoals de minister van natuurlijke Hulpbronnen onlangs in de media aankondigde, wordt de flat rate voor huishoudens afgeschaft. Energiedeskundige Viren Ajodhia ziet deze handeling van de regering als noodzakelijk. Er is op een heel ondoordachte manier een tariefsverhoging ingevoerd. In de reactie van de samenleving ziet men dat de excessen niet te dragen zullen zijn. Men ziet de reactie van het volk, en daarop reageert men door te corrigeren. Dat is goed, maar niet ‘goed nieuws’. “Is het goed nieuws als men eerst zegt dat men al het geld zal stelen en vervolgens zegt dat men niet al het geld zal stelen? Het is dus goed, maar men moet het niet verkopen als goed nieuws”, stelt Ajodhia.
Volgens Ajodhia is het schandalig dat er zoveel reacties nodig geweest zijn om een reparatie uit te voeren, terwijl er eerder signalen zijn uitgestuurd naar de regering, die spraken van een slecht effect van het hele pakket van de verhogingen. “Als de regering zelf tot de conclusie komt dat zij moet corrigeren, dan wil dat dus zeggen dat het model dat zij hadden, inderdaad niet goed was. Anders hadden zij niet zelf gecorrigeerd”, stelt Ajodhia. De vraag nu is, hoe men verder zal handelen. Wat vooralsnog bekend staat, is dat het ‘ staffling model’ terugkomt. Onduidelijk is wat het precies zal worden bij de tweede en de derde fase van de verhoging van het tarief in september 2016 en januari 2017.
“Een andere vraag bij deze aanpassing is natuurlijk ook als dit systeem is aangepast per 1 juli of dit terugwerkt naar 1 juni. Heeft een ieder voor een maand teveel betaald? Wordt men dus gecompenseerd?”, vraagt Ajodhia zich af. Kijkende naar het principe van opbrengsten van het systeem komt dit model neer op een kleine verlaging van het tarief voor de oververbruikers. Het moet nog blijken wat de vervolgstappen zullen zijn. De overheid zal ook moeten verduidelijken hoe het verschil te zullen dekken nu de subsidie is afgebouwd. Tegelijkertijd zal direct de vraag moeten worden beantwoord of men de middenklasse doelbewust in een lastige tarievenpositie had geplaatst. In ieder geval heeft de regering hiermee een goede stap gezet om de middenklasse voorlopig in rust te brengen. Men hoeft niet meer te vrezen dat door een 1kWh oververbruik de rekening totaal zal transformeren in het nieuwe systeem.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!