Juspol-minister rechtvaardigt en accepteert ‘onlusten’ en ‘excessen’

Terwijl onze meester doctor de minister van Juspol ons verrast met een schaamteloze vertoning waarin zij zonder succes tracht een resolutie docerend te verdedigen, worden wij rond 01 juli 2016 verrast met een ander dieptepunt: Suriname wordt door de Amerikaanse overheid gedegradeerd tot de laagste categorie wat betreft beleid en aanpak van mensenhandel en mensensmokkel: Tier 3. Voordat we overgaan tot de bespreking van het trafficking in persons (TIP)-rapport, moeten we aangeven dat onze huidige Juspol-minister vooral tegen haar juridische achtergrond, wellicht de geschiedenis zal ingaan als de meest belabberde Juspol-minister ooit. Onze minister heeft geconstateerd dat er onlusten en excessen op komst zijn, maar accepteert dat en geeft niet aan dat de regering dat afkeurt. Logischerwijs kan dat niet als deze excessen vanuit exponenten uit de regering worden voorbereid en geïnstigeerd. De minister heeft verdedigd dat iemand van wie enige dreiging van geweld uitgaat (vanwege een gewapende achterban die oneens is met een strafzaak), niet vervolgd moet worden. Ze heeft een precedent geschapen. Onze Juspol-minister is eerst letterlijk en daarna figuurlijk op haar gezicht gegaan. Het is gênant dat deze Juspol-minister voor behoud van haar functie zich geleend heeft voor dit vuile werk. Ook haar is het totaal niet gelukt om aan te tonen hoe de staatsveiligheid in Suriname in gevaar is. De minister lijkt zich superieur te achten aan de rechters en heeft hun integriteit en capaciteit ter discussie gesteld.
Wie geeft de burger nu de garantie dat men mag rekenen op de rechterlijke macht? Kortom, door velen is de vertoning van 30 juni als schaamteloos, gênant en beschamend ervaren. Van een minister die beweert een ‘reserve van hier tot ginder’ te hebben opgepot, hadden we juridisch en ethisch meer degelijk gedrag verwacht. De minister heeft nagelaten te vertellen wie achter ‘toename van burgerlijke ongehoorzaamheid’, ‘opkomende excessen en onlusten’, ‘onstuimige en prikkelbare situatie’ en ‘hoogstwaarschijnlijk … geweldsuitbarstingen’ staan. Deze minister verdedigt dus dat bij personen die een gewapende en/of bedreigende achterban hebben althans wanneer vrees daartoe bestaat, de regering de pg moet instrueren om de persoon niet te vervolgen. Maar de hamvraag blijft wie op het punt was geweld te gebruiken. Zijn het de bejaarde makkers van de president, zijn het mensen uit andere landen waarvan vaker is beweerd dat er samenwerkingsverbanden waren in verband met drugs- en wapenhandel of is het een geheime gewapende macht die de president eropna houdt in de gewapende machten of in zijn partij? Zeer waarschijnlijk is het pure bluf, men houdt de samenleving een dreiging voor die nooit heeft bestaan.
Het meest belangrijke behoorde overweging 3 sub f van de betreffende resolutie te zijn, maar daarin heeft de Juspol-minister die de resolutie ondertekende waarin de president zichzelf en zijn vrienden vrijpleit van vervolging, gefaald. Met deze laatste move is een signaal gegeven aan de burgerij: we leven in een samenleving waarbij een man de touwtjes in handen heeft. Zijn agenda staat boven de Surinaamse agenda. Dit is ook het voorteken dat de leningen die gesloten worden, enkelen die als mens zich superieur achten boven de mensen die de bus pakken dagelijks, ten goede zullen komen.
Een resultaat van de wild-west die Suriname is geworden onder de huidige president, waarbij getracht wordt een dictatuur in een democratisch jasje te vestigen, is dat wij in het TIP-rapport gezakt zijn naar Tier 3. Arbeids- en seksuele uitbuiting van kinderen en volwassenen en buitenlanders, dwangarbeid en de ergste vormen van kinderarbeid vormen de leidraad voor de Amerikanen om Suriname te degraderen.
Met deze degradatie zitten we in een gezelschap van landen als Haïti en Venezuela. Wij houden boezemvriend Equatoriaal Guinea ook gezelschap in deze groep. Wanneer Suriname degradeert, dan is het zaak om na te gaan waar we in 2015 de mist zijn ingegaan. In 2015 zaten we al in de voorlaatste categorie, dan nog kon de toenmalige minister van Juspol, in zijn verkiezingsroes, presteren om belangrijke institutionele maatregelen na te laten. Het is dus aan hem toe te schrijven dat Suriname is gedegradeerd en de experts die kennelijk hebben nagelaten om hem te waarschuwen. De mededeling van de huidige Juspol-minister dat er 30.000 slaven in het binnenland van Suriname zijn, zonder dat zij er een vinger naar uitsteekt, heeft zeker ertoe bijgedragen dat we zijn gedegradeerd. Nu is het de taak traditiegetrouw aan onze regering om af te geven op de Amerikaanse regering, op Obama. Het is frappant dat we op het moment dat we de fysieke bevrijding van onze voorvaderen herdenken, wij erop gewezen worden dat we geen oog hebben voor het lijden van belangrijke groepen, inclusief moderne slavernij, in onze samenleving.

error: Kopiëren mag niet!