Maandag distributie BaZo-kaarten in Saramacca

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft inmiddels met alle groepen van dienstverleners overlegmomenten gehad terzake de overname van de rechthebbenden in de leeftijdscategorie 0-16 jaar en 60+. Mede vanwege het feit dat de dienstverleners hun volledige medewerking hebben toegezegd en getoond in dit proces, is de overheveling van de rechthebbenden die ten laste van de Staat verzekerd zijn op hoofdlijnen vlekkeloos verlopen.
Na overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het SZF vanaf de komende week over tot het distribueren van de nieuwe verzekeringsbewijzen, de zogenoemde BaZo-verzekeringskaarten. Gestart wordt in Saramacca. In de Mr. Bas Amatali Multifunctionele Zaal te Groningen kunnen de rechthebbenden hun kaart ophalen met medeneming van een geldig legitimatiebewijs, hun geldige huidige verzekeringskaart en een familieboekje of uittreksel als er kaarten voor de groep 0 tot en met 16 jaar worden opgehaald. Wie de kaart van een andere rechthebbende ophaalt, dient ook diens legitimatiebewijs en huidige geldige verzekeringskaart te overleggen. Via de media wordt sinds donderdag bekendgemaakt hoe de distributie zal geschieden. In Saramacca zijn maandag de ressorten Calcutta, Tijgerkreek en Wayamboweg aan de beurt. Dinsdag halen de rechthebbenden uit de ressorten Jarikaba, Groningen en Kampong Baroe hun kaart op, terwijl op woensdag alle ressorten aan de beurt zijn.
Tot dan kunnen de rechthebbenden met hun huidige geldig verzekeringsbewijs nog altijd de arts, apotheek, het laboratorium, de rontgeninstelling of het ziekenhuis bezoeken. Daarover heeft het SZF goede afspraken gemaakt met de dienstverleners. De informatie die partijen over en weer met elkaar hebben gedeeld, wordt nu meegenomen bij de verdere inrichting van de dienstverlening naar de groep rechthebbenden toe.
Het SZF blijft kwalitatief goede gezondheidszorg aan haar verzekerden garanderen. De zorginstelling vindt het belangrijk dat de juiste informatie de samenleving bereikt, om verwarring te voorkomen. Het SZF zal zich daarvoor vooral ook inspannen. Op het telefoonnummer 477101 en via onze website en Facebook-pagina zijn wij altijd bereikbaar voor het verkrijgen van de juiste informatie.

error: Kopiëren mag niet!