Vrees voor politisering Constitutioneel Hof

De behandeling van de ontwerpwet ter uitvoering van artikel 144 lid 4 van de Grondwet van de Republiek Suriname, meer bekend als de Wet Constitutioneel Hof, staat vandaag als één van de drie wetten opgenomen voor behandeling tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Assembleelid Asiskumar Gajadien, lid van de commissie van rapporteurs die deze wet heeft voorbereid, zegt dat tijdens de behandeling enkele belangrijke punten uitgediscussieerd zullen moeten worden. Een van de belangrijkste punten hierbij volgens hem is de bemensing van het Hof. Zoals zaken volgens hem nu eruit zien zullen zowel het parlement als de regering voordrachten doen voor de bemensing van het Constitutioneel Hof. Dit baart hem veel zorgen, omdat aan de ene kant zaken vaak in de politieke sfeer worden getrokken, waardoor wij gouw een Constitutioneel Hof zullen krijgen die veelal in politieke sfeer zal handelen. Wat hem betreft moet de bemensing zeker op een andere wijze plaatsvinden.
Op welk moment toetsen?
Nu is het volgens hem wel zo dat in de Surinaamse Grondwet is opgenomen dat bij specifieke gevallen, de gewone rechter de grondrechten uit hoofdstuk 5 van de Grondwet wel mag toetsen. Ook zou volgens hem bij internationale verdragen, die een ieder verbindende bepaling hebben, de rechter normaal toetsen. Wat nu voorgesteld wordt, is een Constitutioneel Hof tot stand te brengen die al deze toetsingen kan doen en zelfs wetten of delen daarvan al dan niet verbindend te verklaren. “Al gauw krijg je bij specifieke zaken dat twee organen dezelfde toetsing kunnen doen, waardoor bij verschillende resultaten dit conflicterend zou kunnen werken.” De VHP’er benadrukt dat er ook geluiden zijn die vragen om de toetsing te doen voordat het wetsproduct zelf wordt gemaakt. Dit zou volgens hem ook mogelijk zijn op het moment dat de wet door DNA is goedgekeurd. Hierdoor kunnen eventuele problemen voor de afkondiging van de wet worden opgelost. Belangrijk is dat nog vastgesteld moet worden in welke fase de toetsing zal plaatsvinden.
Instellen Constitutioneel Hof geen inmenging
Gajadien stelt dat de instelling van het Hof geen inmenging zal zijn in het 8 decemberstrafproces, omdat de instelling alleen niets daarmee te maken heeft. Wat deze zaak betreft laat hij over aan de instanties die bezig zijn met de vervolging en berechting. Naast Gajadien hebben ook Melvin Bouva (Vz), Remi Tarnadi, Ronnie Brunswijk, Silvana Afonsoewa, William Waidoe en Rudolf Zeeman zitting in de commissie. Naast de behandeling van deze wet staan ook de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Vuurwapenwet en de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Hazardspelen op de agenda.
FR

error: Kopiëren mag niet!