Justitieminister Van Dijk-Silos getuigt in strafzaak Meriba

In de strafzaak van Romano Meriba, pleegzoon van president Desi Bouterse, is woensdag Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos als getuige gehoord. Advocaat Raoul Lobo stelde de minister de vraag of zij via verschillende media heeft aangegeven dat justitie op de hoogte was dat deze verdachte, Meriba, op de hoogte was van de onderhavige overval. “Ik heb niets aangegeven over deze onderhavige overval. Ik heb aangegeven dat wij, justitie, altijd bezig zijn de feiten na te trekken via het nummer dat gebruikt is en vervolgens zijn er enkele vaste stappen die genomen worden. De minister van justitie is als zodanig niet betrokken bij de operaties, noch bij de opsporing en ook niet bij de vervolging of de rechtspraak”, zei de minister. Meriba kreeg de gelegenheid om een vraag aan de minister te stellen. Hij verzocht de minister om de zaak nader te laten onderzoeken. De rechter hield de verdachte toen voor dat hij dit verzoek op het bord van het Openbaar Ministerie moet leggen.   
Cheeseman verklaart dat wijlen Tob op Schet geschoten heeft
Op de vraag van advocaat Oscar Koulen verklaarde de verdachte, Anthony Cheeseman, dat bij de aanvalsgroep bij de gepleegde beroving aan de Siemensstraat in Paramaribo Noord op 9 november 2015 van de ondernemer Rohitas betrokken waren: wijlen Tob, wijlen Struiken,  Errol Schet en hij, Anthony Cheeseman. Hij fungeerde daarbij als bestuurder, Struiken was de meerijder, Tob zat achter de bestuurder en Cheeseman zat achter Struiken op de achterzitting. Volgens Cheeseman waren hij en Schet niet voorzien van wapens. Volgens Cheeseman heeft niemand anders dan Tob op Schet geschoten, omdat hij vlak achter hem zat en dus de juiste positie had om zulks te doen. “Het schot kon niet van de politie afkomstig zijn, want Schet was van achter zijn hoofd beschoten.” De getuige kon niet exact zeggen dat Schet beschoten is nadat hij besloten had om uit de wagen te stappen. Op de vraag van officier van justitie Duncan Nanhoe gaf Cheeseman te kennen dat het best wel mogelijk is dat Tob opzettelijk Schet heeft beschoten.   
 
Steven stond vermoedelijk op de uitkijk
Getuige Steven heeft een werkrelatie met de verdachte Meriba. Deze getuige was in eerder stadium als verdachte aangemerkt. Hij heeft bij deze operatie een schotverwonding opgelopen aan zijn been; de kogel was afgevuurd door de politie. “Hij stond op de uitkijk”, merkte een aanwezige uit het publiek op tijdens het getuigenverhoor. “Op die bewuste dag wachtte ik op mijn schatje voor een winkel aan de Batafiastraat. Ik zag twee politievoertuigen langsrijden die niet ver van mij zijn gestopt. Er was een drukte op het wegdek en ik reed uit nieuwsgierigheid stapvoets naar de Bonistraat. Op een gegeven moment begon de politie op mijn auto te schieten zonder mij wat te zeggen. Ik merkte op dat zij onnodig op mij en op mijn wagen hebben geschoten. Ik bleef gillen en stak mijn beide handen via het portier naar buiten. ‘K’mopo uit a wagi jongu, k’mopo direct uit a wagi’, zei de politie. Ik viel op de grond en gaf de politie te kennen dat zij zomaar op mij hebben geschoten. Een van de agenten schopte hard tegen mijn gezicht en zei daarbij: ‘na nieuwsgierig e pot ie dja’.’ Volgens de getuige Steven zou de politie door op hem blijven schieten, indien een MP’er hen niet had gewaarschuwd.
Volgens advocaat Lobo heeft de politie nodeloos geweld aangewend. Het voertuig van deze getuige stond stil toen de politie het vuur opende.   De verdachte Meriba kreeg de gelegenheid om vragen te stellen aan de getuige. De rechter attendeerde Meriba erop dat het niet gebruikelijk is dat de verdachte en getuigen elkaar groeten in de zittingszaal. Meriba wilde weten of de politie hem, indien zij hem in plaats van Steven in de wagen zou aantreffen, zou sparen of doodschieten. De verdachte heeft geen antwoord hierop gekregen. De rechter gaf aan dat de getuige dit niet zal weten en dat de verdachte deze vraag eigenlijk aan de politie moest stellen. De magistraat wilde van de getuige Steven weten op welk uur hij op die bewuste dag van de roofoverval contact heeft gehad met Meriba. Volgens Steven heeft Meriba hem in de vroege uren gebeld en gevraagd om te gaan trainen op Kasabaholo rond negen uur. Tegen een uur of acht was Steven op Geyersvlijt wachtende op zijn liefje. Vanaf over zes werden er gesprekken gevoerd tussen de getuige Steven en Meriba. “Echt zo om de ene minuut hebben jullie mekaar gebeld”, merkte de rechter op. Toen Steven door de politiekogel werd getroffen, blijkt uit gegevens van de telefoonprovider dat beiden op dat moment op Morgenstond waren. “Hoe zou Meriba op een moment twee afspraken hebben gemaakt, namelijk met u en met M. Volgens M. die op de afgelopen zitting als getuige is gehoord, was Meriba rond 08.00 uur thuis bij hem om zaken te bespreken over een civiel proces”, hield de rechter de getuige voor. Opmerkelijk in deze is dat door de telefoonuitdraai is komen vast te staan dat Steven langer dan een uur voor de winkel had gestaan. Het kan zijn dat hij daar op de uitkijk stond. Steven heeft op die bewuste dag zes keren gebeld naar Meriba en omgekeerd heeft de verdachte tien keren gebeld. Steven geloofde de gegevens van de provider niet. Hij wenste zijn in beslag genomen telefoon terug en wilde vanuit de historie bekijken of het belverkeer wel klopt. De rechter hield de getuige voor dat er geen sprake kan zijn van manipulatie van de mastgegevens. “U was zo lang bezig te wachten op dat schatje, heeft u dat schatje daar laten staan en bent u uit nieuwsgierigheid naar de Bonistraat gegaan, omdat u de politieauto zag uitrijden? Vanaf half acht wachtte je op je schatje en u ziet de politieauto dus yu vergiti a heri schatje, dan gaat u achter de politiewagen. U werd zo hyper en uit nieuwsgierigheid vergeet je alles”, stelde de rechter aan de getuige Steven, waar hij geen zinnig antwoord op kon geven.
Na deze getuigen werden nog twee andere getuigen a decharge gehoord. Deze getuigen hebben ook gebeld op die bewuste dag van de roof met Meriba. Een van deze getuigen verklaarde dat hij en Meriba van kinds af aan samen zijn opgegroeid. Zij hebben dagelijks telefonisch contact. Op die bewuste dag is de politie na de schietpartij thuis bij deze getuige geweest voor een huisonderzoek, daar zij het vermoeden hadden dat Meriba zich in de woning van deze getuige had schuil gehouden. De woning en appartement werden door de politie doorzocht en alles werd overhoop gehaald. Echter zonder het gewenste resultaat.
De vijfde getuige S. is een ondernemer. Hij had Meriba gebeld nadat hij had gehoord dat Tob bij een overval aan de Bonistraat was doodgeschoten. De vraag die hier rijst, is waarom deze getuige perse Meriba heeft gebeld om hem hierover in te lichten. Na het verhoor van de getuige Van Dijk-Silos, Cheeseman, Steven en de twee laatste getuigen werd de strafzaak uitgesteld. Op 27 juli wordt de behandeling voortgezet. Indien de raadslieden nog behoefte hebben aan getuigen, moeten zij dat binnen een week voor de zittingsdatum doorgeven aan het OM. Er waren nog twee getuigen onder wie ook het slachtoffer. Beide waren om tot nog toe onbekende reden niet aanwezig. Zij worden wederom gedagvaard voor de komende zittingsdag. De verdachten blijven in arrest.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!