Ontrouwing Belfon Aboikoni zal in juli 2016 geschieden

Ontrouwing Belvon Aboikoni zal op juli 2016   geschiedenDe Lo-oudsten uit de Matjaw hebben besloten dat de ontrouwing in juli 2016 zal geschieden. Na het heengaan van granman Belfon Aboikoni is het rouwproces volgens Kapitein Alosa Aboikoni, een der Lo-oudsten, niet gegaan hoe het behoorde te gaan. Er moest een nieuwe granman gekozen worden en er is door de oudsten binnen de Lo besloten dat Konu Pavion zou optreden als waarnemend granman en is hij als zodanig benoemd. Hij moet ervoor zorgen dat er een nieuwe granman gekozen en benoemd wordt. Echter heeft Kapitein Albert Aboikoni zichzelf benoemd als granman van het dorp. Hij heeft zijn kapiteinschap overgedragen aan een neefje, zodat hij het granmanschap op zich kon nemen. Dit heeft hij echter gedaan zonder de ondersteuning van de familie en de oudsten van de Lo. Volgens Alosa Aboikoni zijn er binnen de familie drie zusters, namelijk Boobi, Amina en Adisie. Albert Aboikoni maakt deel uit van de Adisie bere (lijn). Belfon Aboikoni was ook van de Adisie bere. Meneer Songo Aboikoni was ook van de Adisie, wat betekent dat al drie zonen van de Adisie bere granman zijn geworden. De familie zegt nu dat er geen granman meer gekozen mag worden vanuit de Adisie bere. Albert Aboikoni kan geen granman worden. Als er al drie zonen vanuit de Adisie lijn granman zijn geworden, is het tijd dat dit overgedragen wordt naar een andere lijn en dat is in deze de Amina bere (lijn). Dat is dus het besluit van de familie, de oudsten van de Lo en de Saamaka gemeenschap.
Dispuut begonnen na dood granman
Dit dispuut is begonnen na de dood van Belfon Aboikoni. Men was nauwelijks met de begrafenis bezig toen de broer van Belfon, Albert Aboikoni, samen met Johan Pansa door middel van het opsteken van hun hand zichzelf hebben benoemd tot granman en waarnemend granman. De familie was en is niet eens hiermee. Dat heeft ertoe geleid dat het rouwproces langer heeft geduurd. Volgens Kapitein Sosef Aboikoni is het voor het eerst in de geschiedenis voorgekomen dat een rouwproces twee jaar heeft geduurd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de weduwe van Belfon Aboikoni. Doordat zij het rouwproces niet kan afronden, is zij ziek geworden en vertoeft momenteel in het ziekenhuis. De familie vreest dat zij binnen het afronden van het proces zal overlijden, wat nare gevolgen kan hebben voor de familie. Vandaar dat de familie ook een oproep doet naar de gemeenschap en degene die Albert Aboikoni steunt, om het proces van ontrouwing te ondersteunen, zodat de weduwe het rouwproces kan afronden.
Een granman is verantwoording schuldig aan de president. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling moet zorgen dat de granman gefaciliteerd wordt. Echter stellen de oudsten dat het ministerie misschien onbewust meewerkt aan het bieden van ondersteuning aan van de zelfbenoemde granman Albert Aboikoni. Dat stellen zij vast aan de hand van het feit dat hij bezig is een aantal gebouwen te bezetten op Asidonhopo. De waarnemende granman, Konu Pavion, is met een delegatie vertrokken om een krutu te beleggen in de krutu-oso, dat zij gegrendeld aantroffen. De delegatie moest elders vergaderen. De politie werd op de op hoogte gesteld en deze zaak is zelfs tot op de tafel van de RO-directeur gekomen. Vanwege geuite dreigingen heeft de RO-directeur in plaats van Aboikoni tot orde te roepen de delegatie aanbevolen liever niet te vergaderen. Vandaar dat er ook een beroep gedaan wordt naar het RO-ministerie om Albert Aboikoni tot orde te roepen .

error: Kopiëren mag niet!