Bond wordt uitgenodigd om te praten over toekomst Dienst Watervoorziening

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen richtte onlangs een schrijven naar de voorzitter van het bestuur van de Bond van Personeel bij de Dienstwatervoorziening. In de brief werd de bond geïnformeerd over een voorstel van de Raad van Ministers (RvM) dat op 6 juni werd genomen.
Er is een adviescommissie in het leven geroepen. Deze commissie zal tot taak hebben om de minister van Natuurlijke Hulpbronnen te adviseren in het kader van de overgang van de centrales van de dienst Watervoorziening, in de kustvlakte, naar de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). Het advies strekt zich tot de toekomstige status van het personeel, dat nu werkzaam is op de waterleidingstations op de kustvlakte. Tevens tot de toekomstige status van DWV, gelet op de huidige ontwikkelingen. Het ministerie nodigde het bestuur uit om op dinsdag 28 juni 2016 deel te nemen aan de eerste vergedering in commissieverband.
Volgens de voorzitter van de Confederatie van Organisatie van Landsdienaren, Hugo Blanker, die gisteren de voorzitter van de bond, Julius Bear, bijstond, ziet het ernaar uit dat de zaak nu richting rustig vaarwater koerst. De bond heeft mandaat van de leden om zonder te vergaderen hen op te roepen om de actie op te schorten of om door te gaan. De keuze voor de verdere stappen zullen blijken na de vergadering in commissieverband. Gezien het besluit op 6 juni werd genomen door de RvM, vindt Blanker het echter niet sportief van het ministerie dat hij pas eergisteren op de hoogte is gesteld. Hetgeen de RvM adviseerde, is de minister volgens Blanker al sinds 20 april met de bond overeengekomen. Er is in tussentijd veel ruis geweest met gehaal en getrek tussen de bond en het ministerie, waar zelfs de SWM-directeur bij kwam. Volgens Blanker moest de bond de brief al eerder hebben ontvangen, gezien het besluit al lang is genomen. Hij vraagt zich uiteindelijk af wie de chaos heeft gecreëerd.
“De minister zegt dat een deel van de dienst administratief wordt overgeheveld naar SWM. Daarover hebben wij nooit een officieel stuk gezien. Wij hebben het over transparantie en goed bestuur. Wij hebben gerekend op goed vertrouwen van de minister. Helaas zijn wij daarop ingegaan. We horen dat de minister zegt dat DWV geen middelen heeft. Dat kan kloppen, maar voor de overdracht van de stations op de Kuststrook aan de SWM werden die in A1-conditie gebracht. Niets is ‘broko broko’ gebleven. Wat SWM nu overneemt, is met middelen van DWV opgeknapt. Nu zegt men dat DWV geen geld heeft”, zegt Blanker.
Blanker maakt zich nog steeds zorgen over de rechtpositie van de werknemers van de organisatie. “De minister zegt dat niemand zijn werk zal verliezen. Daar hebben wij wel moeite mee. Men zal selectief te werk gaan bij het overnemen van personeelsleden. Men had eerst de condities in place moeten brengen”, stelt Blanker. De leden hebben het bestuur mandaat verleend om hen de instructies te geven om de acties op te schorten. Het is nog geen 28 juni, dus gaan de acties voorlopig door.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!