Self Reliance geeft verduidelijking over premieverhogingen

Simone Young, hoofd van de PZS Acceptatie afdeling van de verzekeringsmaatschappij Self Reliance geeft aan dat het bedrijf continu bezig is om mogelijkheden te bekijken om, gelet op de financieel-economische situatie in het land, de premie beheersbaar te houden voor haar verzekerden. Dit terwijl zij met een kwalitatief stevige dekking in de behoefte van de gemeenschap blijft voorzien. De zogenoemde meer premie of premieverhoging in SRD, die door het bedrijf doorgevoerd is, is volgens Young niet gelijk en evenredig aan de koersstijging. Ondanks hogere schaden en kostenstijging in de zorgsector is de verhoging slechts 20-30% hoger ten opzichte van de periode voor de forse koersstijgingen. Young verduidelijkt dat de premiegrondslag van de USD voor de Self Reliance zorgproducten Comfort en X-comfort, over het algemeen bij verlengingen en bij nieuwe verzekeringen, lager ligt dan de oude premie in USD. Het premiebedrag wordt voor de klant omgezet in SRD. Dit premiebedrag geldt over het hele verzekeringsjaar en de betaling vindt ook plaats in SRD. ‘Hiermee hebben we het koersrisico voor de klant helemaal weggenomen, aangezien de SRD premie gedurende het hele verzekeringsjaar vast staat en geheel indifferent wordt aan de fluctuerende koers’. Bij de oude debiteuren of lopende polissen, die zijn geaccepteerd toen de koers nog vrij stabiel was, heeft Self Reliance nog wel een situatie waarbij die polissen nog in USD gefactureerd worden. Hier probeert het bedrijf om met koers en kassa kortingen de premie beheersbaar te houden voor de verzekerden. Ook hier geldt feitelijk dat, ondanks de koers met meer dan 100% is gestegen ten opzichte van de stabiele koers, de verzekerden niet meer dan 20-30% gemiddeld erbij betalen in SRD. Los van de premie-reductiemaatregelen als gevolg van de koers, zijn de Comfort en X-comfort dekking wel nog steeds in USD genoteerd waarbij de vergoedingen voor bijvoorbeeld chemotherapie, cardiotherapie, nierdialyse, optische zorg, ambulance vervoer en dergelijke wel met de koers meegegaan en impliciet steeds hoger en gunstiger wordt ten opzichte van de premie in SRD. Overigens zijn de premies van de PZS Basis verzekering, een ander zorgproduct van Self Reliance, gebaseerd op de Wet Nationale Basiszorgverzekering en deze premies worden vooralsnog in SRD genoteerd.

error: Kopiëren mag niet!