President Bouterse: “Krachten willen ons afstevenen op chaos”

President Desi Bouterse in de DNA (foto: Kevin Ngadimin)
President Desi Bouterse in de DNA (foto: Kevin Ngadimin)
President Desi Bouterse heeft wel degelijk een constitutionele crisis geconstateerd. Tijdens de aanvang van de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) benadrukte het staatshoofd dat na ontvangst van het tussenvonnis in het 8 decemberstrafproces gebleken is dat de situatie veel erger is dan wat in eerste instantie was verwacht. Bouterse, hoofdverdachte in dit proces, benadrukte dat hij voorstander van is om deze zaak binnen de grenzen van wet en recht op te lossen. Bouterse benadrukte dat als de staatsveiligheid in gevaar komt, wij niet ver zijn van een chaos. “Dat wil ik het land besparen. We moeten samen kijken naar redding van dit land. Er zijn krachten die ons willen afstevenen op een chaos. Wij gaan er alles aan doen dat er geen chaos komt. Dat vergt een stuk verantwoordelijkheid, leiderschap, staatsmanschap en Surinamerschap om dit land te behoeden van een afgang”, stelde het staatshoofd. De president benadrukte dat hij reeds eerder heeft gesteld dat er figuren zijn die baat hebben bij een mogelijke chaos. Om verdere conclusies te kunnen trekken is een follow-up brief van Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos nodig. Dit brief zal inhoudelijk gaan over het op schrift gestelde vonnis van de Krijgsraad.
Behandeling herstelplan schorsen
PL-fractieleider Paul Somohardjo stelde voor om de verdere bespreking van het Stabilisatie- en Herstelplan, die gisteren op de agenda stond, te schorsen om het parlement ook in de gelegenheid te stellen om informatie te verkrijgen van de Justitieminister. Volgens Somohardjo heeft hij het staatshoofd nooit zo angstig gezien. Ook VHP-fractieleider Chan Santokhi, NPS-fractieleider Gregory Rusland en waarnemend Abop-fractieleider Marinus Bee zouden liever een informatiesessie over deze zwaarwichtige kwestie willen hebben. De bewindsvrouw zou volgens de fractieleiders haar conclusie ook in DNA moeten onderbouwen. Volgens Santokhi zou het staatshoofd binnen de beperkingen van wet en recht ook consultaties kunnen houden met internationale deskundigen om zodoende een beter inzicht te krijgen. Rusland benadrukte dat het land behoed moet worden van verdere chaos. Namens zijn fractie vroeg hij het staatshoofd het hoofd koel te houden. Alle vier fractieleiders benadrukten dat zij ook de eerste brief van Van Dijk-Silos onder ogen zouden willen hebben.
Positie DNA niet verzwakken
NDP-fractieleider Andre Misiekaba en BEP-fractieleider Celcius Waterberg vonden dat de rechterlijke macht niet zonder meer een wetsproduct van de wetgevende macht terzijde kan leggen. Volgens Waterberg verzwakt dit de positie van het hoogste college van staat. MIsiekaba benadrukte dat DNA wel de bevoegdheid heeft om amnestie te verlenen. De rechter moet volgens hem dit besluit respecteren. Carl Breeveld van de DOE-fractie zou ook het vonnis uit de decembermoordenzaak onder ogen willen hebben, zodat ook de leden zelf zouden kunnen nagaan of er inderdaad een crisis is veroorzaakt.
Silos constateerde constitutionele crisis
“Op 10 juni belde de minister van Justitie en Politie vanuit het buitenland met een zeer zorgwekkend bericht dat een vonnis uitgesproken op 9 juni klaarblijkelijk een constitutioneel vraagstuk blootlegt. De daarop volgende dag belde de minister en bevestigde dat na bekomen informatie we daadwerkelijk in een crisis beland zijn. De crisis houdt in dat uit haar rapportages is gebleken dat er een verstoring is tussen de drie machten, welke de pijlers zijn van de democratie, de rechtstaat, namelijk een verstoring binnen de verhouding van de wetgevende, uitvoerende en de rechterlijke macht”, zei Bouterse aan het begin van zijn spreekbeurt. Volgens het staatshoofd heeft hij de bewindsvrouw gevraagd om bij terugkomst in Suriname de koppen bij elkaar te steken. Dit, omdat het een vrij ernstige en zwaarwichtig probleem is. “Wij hebben de kopper bij elkaar gestoken en de minister bevestigde dat er een crisis is ontstaan op basis van een vonnis. Er was echter een probleem: Dat is dat het uitgesproken tussenvonnis niet beschikbaar was voor advocaten en notabelen die er recht op hadden”, aldus de president. Na veel moeite werd het vonnis wel op schrift gesteld en werd het gevreesde, wel geconstateerd.
FR

error: Kopiëren mag niet!