SAO moet effectiever en efficiënter gaan functioneren

SAOMinister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft een commissie geïnstalleerd die binnen een maand de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) moet doorlichten. De doorlichting moet gezien worden in het kader van het streven van de minister om de stichtingen die ressorteren onder het ministerie effectiever en efficiënter te doen functioneren. Ten aanzien van de SAO is de focus gericht op het vinden van een formule om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen voldoen aan de vraag op de Surinaamse arbeidsmarkt naar vakgetrainde mankracht.
Minister Moestadja heeft sinds zijn aantreden als minister, bijna een jaar geleden, voldoende signalen opgevangen vanuit de arbeidsmarkt en vanuit interne structuren, dat de SAO onvoldoende inspeelt op haar taken. De stichting bestaat al 35 jaar en het is niet duidelijk of de doelstelling van toen nog valide is anno 2016. De stichting krijgt jaarlijks ongeveer 3 miljoen Surinaamse dollars toegekend aan subsidie en heeft bijna 90 personen in dienst, terwijl de jaarlijkse output aantoont dat gemiddeld 500 vakkrachten landelijk worden afgeleverd. Er ontbreken data om te weten hoeveel van deze krachten daadwerkelijk een baan vinden waarvoor ze zijn getraind. Om een juiste waarde oordeel te kunnen geven over de jaarlijkse output van de SAO, zal nagegaan worden of de statuten nog voldoen aan de hedendaagse ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Indien nodig zullen de statuten in een later stadium worden aangepast, zodanig dat het doel van de stichting meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt voor de overheid en overige sociale partners, waardoor zowel subsidie als personeel hierop kan worden afgestemd. Ook zullen profielen worden geformuleerd waaraan het management van de stichting zal moeten voldoen.
Zowel het bestuur van de SAO als de vakbond heeft medewerking toegezegd voor de doorlichting. Ook de overige stichtingen die ressorteren onder het ministerie zullen onderzocht worden op efficiëntie. Een soortgelijk onderzoek vindt sinds januari dit jaar plaats op het ministerie. De verwachting is dat deze maand de conclusie en aanbevelingen van dit onderzoek gepresenteerd zullen worden aan de minister door de commissie Heroriëntatie Ministerie van Arbeid. Moestadja ziet verhoging van de slagkracht van het ministerie en zijn werkarmen als basis voorwaarde voor de uitvoering van beleidsprogramma’s.
De commissie die de SAO zal doorlichten bestaat uit: de adviseur van de minister Soenarijo Moestadja (voorzitter), Joyce Lapar (onderdirecteur bij de SAO), Latoya Pokie (hoofd Personeelszaken Arbeid) en Ronald Hooghart (vertegenwoordiger van de vakbond bij SAO).

error: Kopiëren mag niet!