Gersie: “Pensioenfondsen moeten creatief genoeg zijn”

Gersie GÇ£Pensioenfondsen moeten creatief genoeg  zijnGÇ+ (1)
Gersie GÇ£Pensioenfondsen moeten creatief genoeg  zijnGÇ+ (2)
Gersie GÇ£Pensioenfondsen moeten creatief genoeg  zijnGÇ+ (3)De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is deze week gastheer van twee Caribische conferenties. De conferentie voor toezichthouders op pensioenfondsen (CAPS) werd gisteren geopend. Op 22 juni gaat de conferentie voor toezichthouders op verzekeringsmaatschappijen (CAIR) van start.
De eerste conferentie handelt over een deel van de instellingen die operationeel zijn binnen Suriname, namelijk de Pensioenfondsen. De pensioenfondsen hebben een grote sociale rol te vervullen in de Surinaamse samenleving. De huidige pensioenfondsen investeren de verkregen middelen zelden. Het is van belang dat men identificeert wat de mogelijkheden zijn. Men zal ook een transformatie moeten meemaken van de traditionele naar de nieuwe mogelijkheden. Dat hang helemaal van inzichten af die ook bij de fondsen liggen. De CBvS heeft daarin een educatieve rol te vervullen.
“Iedereen wordt een dagje ouder. Men betaalt een pensioenbijdrage. Wanneer men aan het eind komt van de werkzaamheden en de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft men een goed pensioen nodig. Het is van belang dat wij erop toezien als Centrale Bank en ook als samenleving dat pensioenfondsen goed gedraaid worden”, stelt de bankpresident Gersie.
De inflatie in haar huidig pakje verricht enorme schade aan het inkomen van een groot deel van de gepensioneerden. De inflatie die wij nu meemaken, is volgens Gersie een gevolg van de noodzakelijke maatregelen die getroffen moesten worden op het gebied van staatsfinanciën en zeker op monetair terrein. “Die hebben een eenmalig effect. Het is toevallig zo dat de maatregelen elkaar opvolgen, waardoor je steeds een toevoeging krijgt aan het inflatieniveau. Maar nadat de maatregelen zijn ingevoerd, verdwijnt het weer en kom je weer in rustiger vaarwater terecht”, stelt Gersie. Pensioenfondsen moeten volgens Gersie dus creatief genoeg zijn om alternatieve beleggingen te identificeren.
De fondsen hebben de verplichting om ervoor te zorgen dat de pensioengerechtigde mensen hun pensioen krijgen. Pensioenfondsen vergaren middelen. Die middelen moeten volgens de bankpresident goed worden belegd. In deze tijd is er volgens hem aan de fondsen een nieuw instrument aangeboden. Gersie kondigde aan dat ook de optie van beleggen in schatkistpapieren nu voor de fondsen bestaat als het gaat om investeringen van middelen die verkregen worden uit pensioenbijdragen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!