Melvin Bouva: ‘Uitroepen noodtoestand nu niet aan de orde’

Melvin Bouva _Uitroepen noodtoestand nu niet aan de    orde_Het mogelijk uitroepen van een noodtoestand in het land is in ieder geval op dit moment niet aan de orde. Dit zegt Melvin Bouva (NDP), vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), desgevraagd aan Dagblad Suriname. President Desi Bouterse voert sinds vorige week donderdag gesprekken met diverse politieke leiders, waarnemend Hofpresident Iwan Rasoelbaks en assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons over de ‘constitutionele crisis’, die zou zijn ontstaan na de uitspraak van de Krijgsraad om de schorsing van het 8 decemberstrafproces op te heffen. Aanleiding voor dit overleg is een brief van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie aan het staatshoofd. Zij heeft haar bezorgdheid geuit over een mogelijk constitutioneel vraagstuk. Gesuggereerd wordt dat het staatshoofd draagvlak zoekt om zowel een noodtoestand te laten uitroepen, alsook de Grondwet dusdanig te wijzigen dat hij rechters wel ter verantwoording kan roepen. “Op mijn agenda staat de behandeling van het Stabiliteit- en Herstelplan 2016-2018. Daarover zal de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) binnenkort een besluit nemen. Mensen moeten geen zaken proberen voor te houden die op een bepaald moment geen realiteit zijn en op datzelfde moment niet aan de orde zijn”, zegt Bouva.
DNA nodig bij uitroepen noodtoestand
Indien uit de consultatierondes van het staatshoofd inderdaad blijkt dat er sprake is van een constitutionele crisis, zal het uitroepen van een noodtoestand niet kunnen geschieden, zonder toestemming van de volksvertegenwoordiging. Artikel 102 van de Grondwet zegt: ‘Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, in geval van oorlog of oorlogsgevaar of in geval van ernstige bedreiging of verstoring van de inwendige orde of rust, welke kan leiden tot wezenlijke aantasting van de belangen van de Staat, kan door de President, na voorafgaande toestemming van De Nationale Assemblee, in elk gedeelte van Suriname de noodtoestand worden uitgeroepen’. De president zal uitgaande hiervan DNA moeten overtuigen dat het uitroepen van een noodtoestand dringend vereist is.
Wijziging grondwet niet op agenda
De NDP-topper hekelt het feit dat het parlement en met name de NDP-fractie bij de haren wordt gesleept in ‘suggesties’ als zou de president een verzoek doen om binnenkort een vergadering uit te schrijven voor de wijziging van artikel 141 lid 2 van de Grondwet. Dit wetsartikel, dat gaat over de levenslange benoeming van leden van de rechterlijke macht, zou bij een eventuele wijziging ervoor kunnen zorgen dat het staatshoofd in staat zou kunnen worden gesteld om naast zijn bevoegdheid rechters te benoemen en te beëdigen, ook rechters tot de orde te kunnen roepen. Volgens Bouva staat zijn agenda al vastgesteld en heeft hij al zodanig geen enkel verzoek hiertoe nog gezien. “Op dit moment zijn dat slechts geruchten. Ik reageer niet op geruchten”, aldus de politicus.
Voorbereiding Wet Constitutioneel Hof in vergevorderd stadium
De behandeling van de conceptwet Constitutioneel Hof is volgens de DNA-vicevoorzitter het verst dan het ooit is geweest in Suriname. “Het is niet een concept dat alleen maar in een lade is, maar een concept dat is doorgepraat met nationale en internationale deskundigen”, stelt Bouva, de nieuwe voorzitter van de commissie van rapporteurs, die deze wet voorbereidt. Volgens hem is tijdens de voorbereiding ook een reeks aan adviezen gedaan om te komen tot een beter voorstel. In de planning is ook om een aantal van de stakeholders, die reeds tijdens de vorige zittingsperiode van het parlement waren gehoord, wederom in de nieuwe setting te horen. “Zodat wij een rechtstreekse feedback krijgen over de bevindingen.” Hierna zal er advies worden gebracht zodat het parlement binnen afzienbare tijd een openbare vergadering tegemoet zal zien. Wat de kwestie van draagvlak betreft, zegt de NDP’er dat hij in geen enkel rapport de kwestie van draagvlak is tegengekomen. In tegendeel zijn er gesprekken gevoerd met leden van de rechterlijke macht tot deskundigen die gewerkt hebben aan het concept en deskundigen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Bouva zegt dat de behandeling van de conceptwet Constitutioneel Hof binnen afzienbare tijd op de openbare agenda van het parlement zal worden geplaatst. In een huishoudelijke vergadering in 2014 was het eindverslag van de wet reeds goedgekeurd. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons besloot echter in januari 2015 om het agendapunt voor de behandeling van deze wet toch aan te houden. Dit gebeurde nadat de toenmalige samenstelling van het parlement wekenlang wegens quorumgebrek niet had vergaderd en er duidelijk geen draagvlak onder verschillende parlementariërs was voor de behandeling van deze wet.
FR

error: Kopiëren mag niet!