Rechterlijke macht onder geen enkel beding desavoueren

‘NDP onderneemt pogingen rechters te ontslaan’
‘NDP onderneemt pogingen rechters te ontslaan’2De zogenaamde constitutionele crisis en de vele consultaties met de drie machten en de leger en politie zijn allemaal bedoeld om het 8 decemberstrafproces, waar president Desi Bouterse in persoon als hoofdverdachte terecht staat, te verstoren. Dit kan en mag niet, omdat de democratie en rechtstaat te allen tijde gewaarborgd moeten worden. Dit zegt assembleelid Mahinder Jogi (VHP) aan Dagblad Suriname. Jogi, die een derde termijn nu in De Nationale Assemblee (DNA) zit, wordt in zijn reactie ook bijgestaan door Harish Monorath, advocaat en Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova). Volgens Monorath kunnen de recente uitspraken van NDP- parlementariërs, waaronder ook NDP-topper Rashied Doekhie, niet door de beugel. Beide heren hopen dat assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, Doekhie voor deze gedane uitspraken tot de orde roept. “Ik geloof er niet in dat de totale NDP dezelfde mening is toegedaan als Doekhie. Je kan zondermeer niet komen zeggen dat ‘president Bouterse rechters moet opdonderen’. De rechterlijke macht mag onder geen enkel beding op een dergelijke laatdunkende manier worden besproken. Nu het Eugene van der San, Clifton Limburg en Doekhie niet goed uitkomt, gaan zij de rechterlijke macht desavoueren” , stelt Monorath. Volgens de jurist zijn er altijd rechtsmiddelen als iemand oneens is met een beslissing van de rechter.
‘God zij dank dat grondwet rechters beschermt’
Wanneer Doekhie deze uitspraken doet, brengt de deken in herinnering de kwestie van Venezuela waar de overleden ex-president Hugo Chavez in 1992 bij het oneens zijn met de rechterlijke macht 1000 van de 1200 rechters in een jaar heeft laten vervangen. “Dit kon hij, omdat hij met de meerderheid in het parlement de grondwet kon veranderen”. Men kan volgens hem van geluk spreken dat de Surinaamse grondwet aangeeft dat Surinaamse rechters slecht kunnen worden ontslagen als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of op eigen verzoek. “God zij dank dat wij de rechterlijke macht op zo een dergelijke manier hebben beschermd”, aldus Monorath.
Bouterse heeft 34 zetels nodig om grondwet te veranderen en rechters te ontslaan
Monorath, ex- parlementariër en lid van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop), zegt dat het staatshoofd naarstig op zoek is naar samenwerking om de huidige Grondwet te kunnen wijzigen. Hiervoor zal hij 34 stemmen in DNA nodig hebben, terwijl hij nu slechts op 32 kan rekenen. Vandaar dat zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk onlangs ook was uitgenodigd. “Als hij de grondwet verandert, kan hij de rechters mogelijk wel ontslaan.” Wat hij wel weet, is dat de Abop-leider geen enkel plannen heeft om nu met de NDP in zee te gaan. Hij hoopt dat de overige oppositiepartijen hetzelfde voorbeeld volgen.
Wijsheid moet zegevieren
Jogi vindt dat alle berokken mensen in deze kwestie wijsheid moeten betrachten een geen gevaarlijke stappen moeten ondernemen die het bestaan van de burger in gevaar zullen brengen. Vandaar dat zijn partij ook voorstander is van een normale voortzetting van het 8 decemberstrafproces. ‘Ongeacht wat de uitspraak van de rechter zal zijn, moeten wij ons aan deze afspraken houden. Is men het niet eens met de Krijgsraad, zijn er dan genoeg waarborgen en instituties waar betrokkenen hun recht kunnen zoeken. Wij moeten met wijsheid handelen in deze situatie.’ De VHP is volgens de parlementariër zeker een partij die met wijsheid handelt. ‘Zo was het ook tijdens de jaren `80 toen er chaos in het land was.’ Daar heeft de voormalige voorzitter van de oranje partij, wijlen Jaggernath Lachmon, volgens hem ook wijsheid betracht. Bij de Telefooncoup in de jaren `90 is ook wijsheid betracht.
Als het in hun voordeel is, is er wel recht gesproken
Monorath hekelt het feit dat bepaalde figuren de rechterlijke macht op dusdanige manier beledigen wanneer zaken niet in hun voordeel gaan. Zo is het volgens hem ook in de ‘terugroepkwestie van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan waar bepaalde mensen, ondanks een duidelijke vonnis van de rechter, weigeren dit vonnis op de juiste manier uit te voeren’. ‘Dit slechts, omdat het niet in iemands voordeel uitkomt. Vandaar dat de Sova gemeend heeft om alle zusterorganisaties in de wereld aan te schrijven.’
Polarisatie op geen enkel manier gewenst
Zowel Jogi als Monorath vindt dat polarisatie op geen enkele wijze in deze kwestie gehanteerd kan worden. “Polarisatie zal op geen enkele manier leiden tot zaken die zich vandaag de dag aandienen. Bovendien is polarisatie nog minder in het belang van de Surinaamse samenleving. De grootste oorlog wordt beëindigd na overleg”, aldus Jogi.
FR

error: Kopiëren mag niet!