MCP zal ondanks stijgende koers melkprijzen aanhouden

De Melkcentrale Paramaribo NV (MCP) paste in april 2016 de prijzen van haar producten aan. Na de devaluatie van de Surinaamse munteenheid zijn bijkans alle kosten van de MCP drastisch gestegen. Zeker de verhogingen van grond-, hulp- en verpakkingskosten hebben een drastisch effect gehad op de bedrijfsvoering. De meeste bedrijven, ook de bedrijven in de melkveesector, hebben hun prijzen aangepast. MCP echter had op grond van een aantal overwegingen haar prijswijzigingen lang aangehouden. Tegen de tijd dat de prijs van melk werd aangepast, stond de US$ koers op SRD 5.15/5.59. De prijsstijging was dus een reactie van de stijging van de koers, die al jaren stabiel stond op SRD 3.35.
Per heden schommelt de koers tussen SRD 7.09/7.15. Dagblad Suriname vroeg MCP-directeur Dewkoemar Sitaram wat de consument nu te wachten staat. Sitaram stelt dat het correct is als er wordt geconstateerd dat de prijzen van de producten van MCP onder druk staan. In principe zouden de prijzen naar zijn zeggen moeten veranderen. De directie heeft de afgelopen week een vergadering gehad met de raad van commissarissen, waarbij dit onderdeel ook ter sprake kwam. Vooralsnog is besloten dat de prijzen niet worden aangepast. De externe schokken zullen volgens Sitaram door MCP zelf worden geabsorbeerd. De vraag is dus hoe lang MCP dit zal kunnen volhouden. De directeur reageert door te stellen dat ook hij niet weet wat de economische situatie met zich zal meebrengen. “Wij weten niet wat er zal gebeuren met de koers. Er is geen zicht en daarom willen wij de prijs nog aanhouden”, stelt Sitaram.
Dagblad Suriname heeft de afgelopen periode vaker klachten gehad van melkconsumenten. Het is geen nieuw fenomeen dat winkeliers in de avonduren hun vriezers/koelers uitschakelen om elektriciteit te besparen. Echter neemt de frequentie van dit fenomeen toe, vanwege de verhoging van de elektriciteitstarieven. Deze slimmigheid van de winkelier komt tenslotte de winkelier zelf niet ten goede. Vooral melkproducten kunnen niet meedoen aan dit spel. De winkelier zit of met verminderde verkoop van de aan haar geleverde melk of wordt door de consument er lelijk op gewezen. Ook MCP krijgt deze klachten binnen. Volgens Sitaram wordt er met de winkeliers in verenigingsverband getracht te communiceren over deze situatie. MCP zal ook haar superieuren inschakelen om eindelijk een oplossing te zien krijgen voor dit probleem.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!