VHP verwelkomt nieuwe leden uit Brokopondo

P1010014Op 18 juni j.l. kreeg de onbetwiste leider van de VHP de heer Chan Santokhi, wederom een aanwijzing dat hij op het juiste spoor zit. Zeker een 100-tal mensen uit Brokopondo zijn getogen naar het partijcentrum van de VHP voor een kennismakingsbezoek.
Van deze gelegenheid hebben ze gebruik gemaakt om het lidmaatschap van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) aan te vragen.
Het mag misschien een toeval zijn, maar juist op deze dag werd de kandidatenlijst voor een nieuw te kiezen hoofdbestuur van de VHP onder leiding van Chan Santokhi ingediend. Aangezien er geen 2e lijst werd ingediend, zal de lijst Santokhi alleen de hoofdbestuursverkiezing ingaan op 3 juli 2016.
Mevrouw Madhuri Alibux fungeerde als conferencier tijdens dit kennismakingsbezoek. Aspirant hoofdbestuurslid Stanley Dijksteel heeft ook het woord gevoerd tijdens deze meeting. Hij zei dat hij heel veel plezier voelde in zijn hart om te zien dat mensen tot inkeer komen. ‎Yu habi wan yeye tu. Yu habi wan kra tu. Yu no kang wanni wan regering sang yu mus wakti fu gi yu wan pakket fu sorgu yusrefi nanga yu gezin.
Yu a no begi mang! Yu wanni wan regering sang e sorgu dati na Economia de wan fasi dati yu srefi leki kangkang mang kang wroko en verdien wan 5 sensi foe sorgu yu gezin. Daarom is het goed dat u het doodlopend pad hebt verlaten en terug keert op uw schreden. Aldus Stanley Dijksteel.
Voorzitter Chan Santokhi zei dat voor hem een hele eer was een structuur uit Brokopondo, in het partijcentrum te mogen ontvangen. Hij gaf blijk van waardering en dankbaarheid aan alle aanwezigen uit Brokopondo en gaf aan verheugd te zijn in het vertrouwen welke aan de VHP werd toebedeeld. U bent de bromtji djari van de partij.
Coödinator van de nieuwe VHP’ers uit Brokopondo, de heer Michel Pumba, zegde toe dat hij zich als verantwoordelijke van de groep opstelt en hun pijn-en zorgpunten zal monitoren. Hij sprak de hoop uit dat de VHP daadwerkelijk haar ogen zal richten op het binnenland en de problemen ter hand zal nemen. Alle hoop wordt nu gevestigd op de VHP, die de meest betrouwbare en sterke partij blijkt te zijn.
In zijn korte en duidelijke toespraak benadrukte VHP-voorzitter Santokhi uit ten treure dat de huidige regering op een slinkse manier iedere keer opnieuw er in slaagt het volk zand in de ogen te strooien. De NDP heeft u gepakt met leugens die verpakt waren in kadopapier, toen u na een jaar dat kado opengemaakt hebt zat armoede erin. We hebben als V7 eerlijke campagne gevoerd en toch hebben mensen op de NDP gestemd. U heeft toen geen foute beslissing genomen, ze hebben u met valse beloftes misleid.
Laat u niet meer misleiden met valse beloftes. Het land heeft geen geld meer, de huidige regering heeft onze soevereiniteit verkocht aan het IMF. Ze heeft onze macht in handen gelegd van IMF. De leider van de NDP zei dat ik het land wil verkopen aan blanken, en kijkt u zelf wie het land verkocht heeft aan de blanken.
Terwijl de olie-prijs in de wereld is gedaald, wordt het Surinaamse volk voorgehouden dat de oorzaak van de armoede te wijten is aan de internationale crisis, veroorzaakt door de lage prijzen voor olie en goud. Niets is minder waar. Als de prijzen op de wereldmarkt inderdaad dalen, waarom wordt in Suriname juist alles duurder?
Tal van vragen werden gesteld aan de voorzitter en het werd duidelijk dat de armoede in het land mensonterend begint te worden. Alles wat aan het volk was beloofd voor de verkiezingen van 25 mei 2015, blijken loze beloftes te zijn. Als partij hadden wij dat voorspeld en is ook uitgekomen.
Staande de vergadering werd het Districts Coördinatie Team(DCT) van de VHP voor Brokopondo geïnstalleerd. De komende tijd zal de VHP- structuur verder worden ontwikkeld voor dit district.
Voorzitter Santokhi vroeg de aanwezigen om de moed niet te verliezen. Hoop doet leven. Er is nog hoop voor Suriname en wij allen moeten de handen in elkaar slaan. Wij moeten de juiste keus maken. En uw keus is zonder twijfel onze nationale partij, de VHP.
VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!