Vaders, laat hartzeer los, vergeef en vervul uw taken als vaders

“We hebben als vader een zware opvoedingstaak op ons en die moeten we vervullen.
Ongeacht wat de situatie is en waardoor u heen gaat, u heeft de tools in handen om het niet morgen of overmorgen, maar vandaag nog goed te maken. Waar u nog hartzeer hebt, laat die los en vergeef, omdat hartzeer een blokkade kan betekenen om uw verantwoordelijkheden als vader op te pakken.”
Vergiffenis was de rode draad in de boodschap die minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken meegaf aan aanwezige vaders op de vaderdagbijeenkomst van de Papegaaitjes afgelopen vrijdag, en die van Stichting Rumas gisteren.
De bewindsman bracht ter sprake dat er mannen zijn, die hun gezin – om welke reden dan ook – achterlaten en de zorg van de kinderen geheel in handen leggen van de moeders. Zelf kind uit een gebroken gezin, weet Noersalim als geen ander hoe het is om op te groeien in een situatie, waarin de rol van moeder én vader door de moeder alleen moet worden vervuld.
Jaren later vroeg zijn biologische vader om hem te vergeven. “Dat was een moeilijk moment. Wat doe je? U zult ook die momenten gekend hebben. U zult op een bepaald moment ook die breuk hebben ervaren. Het zal ook gevolgen hebben gehad in de opvoeding naar uw zoon of uw dochter toe. Ik zal u zeggen: ik ben ook vader en ik heb het ook fout gedaan. Ik ben onvolmaakt. Maar de rode draad is dan: vergiffenis. Ik besloot m’n vader te vergeven, nog voordat we elkaar hadden gesproken. Want dat zal zorgen voor heling,” zei Noersalim.
Zelf heeft hij zijn kinderen ook gevraagd om hem te vergeven. Dat was best een moeilijk moment. Omdat hij dat zelf nooit had geleerd in zijn opvoeding, waarin weinig werd gecommuniceerd anders dan met pak slaag, wanneer je zei hoe je de dingen bezag. Hij gaf de aanwezige vaders mee dat het ook voor hen moeilijk zal zijn om hun kinderen om vergeving te vragen. “Wij zitten hier in onze onvolmaaktheid, om het beter te doen. Ik denk dat we met zijn allen fouten maken en ik denk, dat er geen moment is, dat het te laat is,” sprak de minister. Hij feliciteerde alle vaders met de rol die zij hebben en bemoedigde hen om, of ze nu vader zijn, stiefvader of anderszins, Vaderdag te gebruiken om te vergeven. Noersalim zei dat het een zegen is om vader te zijn en vanuit die taak invloed te hebben op de vorming en opvoeding van de kinderen, van de toekomstige generatie jonge leiders.
De bewindsman was ook aanwezig op de vaderdagbijeenkomst van Rumas, waar ruim 360 vaders werden verwend, getraind in budgetteren en ook aan sport konden doen. Voorzitter Emmy Hart maakte er gewag van dat Rumas inmiddels meer dan 800 jongemannen heeft getraind, van wie zo’n 750 niet weten waar hun vader is. En daar wordt ontzettend om gehuild. Hart gaf aan vaders mee dat wanneer zij een relatie van vroeger niet goed hebben afgesloten, zij in de huidige relatie problemen zullen krijgen, ook al lijkt de relatie nu mooi te zijn. “Oude relaties moeten goed afgesloten worden. En zeg vaker sorry,” adviseerde Hart, er tegelijkertijd op wijzend dat sorry zeggen gemeend moet zijn. Ook gaf ze mee geen ruzie te maken in het bijzijn van kinderen, omdat die anders de last voor de volwassenen zullen dragen. Aan de vaders die kinderen hebben uit andere relaties dan de huidige, vroeg Hart om ook die kinderen persoonlijke aandacht, steun en begeleiding te geven, “omdat zij pijn hebben”.

error: Kopiëren mag niet!