VHP- Vaderdagboodschap

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) acht het van belang om even stil te staan bij de figuur van vader. Net als Moederdag vond ook Vaderdag zijn bakermat in Amerika. Toen Moederdag werd ingevoerd, kon de tegenpool ‘Vaderdag’ niet lang meer uitblijven.
Vaderdag is een dag waarop wij onze vaders en voorvaderen danken voor hun harde werk zodat wij vandaag de dag kunnen eten en drinken maar veel sterker nog dat hij ons ruggesteun is en ons opvangt wanneer we het moeilijk hebben.
Vaderdag, de dag waarin onze vaders een keertje in het middelpunt staan. Het is een feestdag waarop vaders in de schijnwerpers worden gezet. Vaderdag heeft verschillende aspecten. Verwennen van vaders is daar een van. Vaderdag is niet alleen bedoeld voor vaders maar ook voor alle mannen die figureren als een vaderfiguur.
Het gaat om de fundamentele kwaliteit van de relatie tussen vader en kind. Als die geborgd is, dan ontstaat van daaruit de ruimte en de mogelijkheid voor vaders om meer te zorgen en meer te investeren in hun kinderen. Kinderen hebben het recht op opvoeding en verzorging door hun beide ouders.
De vader moet een open en eerlijke communicatie met de kinderen hebben over het sociale leven, zodat de kinderen mentaal klaargestoomd kunnen worden om productieve en capabele mensen te kunnen zijn door uitleg te geven en kennis over te dragen op een vreedzame manier.
Vaders kunnen zijn kinderen veel meer leren dan wanneer er alleen opdrachten worden gegeven. Hij hoort een netwerk van mensen op te bouwen die een positieve invloed zullen hebben op zijn kinderen. Het is belangrijk dat vaders bewust omgaan met hun verantwoordelijkheden als het gaat om hun kinderen.
Hoewel een mens niet perfect kan zijn moet de vader zijn best doen om zo voorbeeldig mogelijk te zijn. Wetende dat zijn kinderen meer naar zijn gedrag en daden zullen kijken dan naar zijn woorden luisteren. Hij hoort te wijzen hoe het moet.
De vader moet een veilige plaats creëren zodat zijn kinderen beschermd kunnen zijn. Een plaats waar zij zich veilig kunnen voelen en waar ze naar terug kunnen trekken uit de buitenwereld, een thuis waar zij zich mentaal, moreel en spiritueel kunnen ontwikkelen.
De vader moet hard zijn best doen om zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren. Door steeds meer te leren zal de vader ook steeds een betere vader kunnen worden. De vader moet zich ook sociaal en maatschappelijk ontwikkelen, zodat hij meer weet over hoe het zit in de maatschappij.
In deze tijd zou het betekenen dat hij ook weet wat voor factoren maatschappelijk een rol spelen in het leven van zijn kinderen, zodat hij erop weet in te spelen. Hij hoort een netwerk van mensen op te bouwen die een positieve invloed zullen hebben op zijn kinderen.
Aan de vaders: probeer van begin af een band met je kind op te bouwen, wacht niet tot je kind tegen een bal aan kan trappen; wees een goed voorbeeld voor je kinderen; neem normen en waarden in acht, dan nemen die kinderen het goede voorbeeld van je over.
De VHP bedankt alle vaders voor hun inzet bij de ontwikkeling van hun kinderen en ons geliefd land Suriname. De partij wenst het hele Surinaamse volk maar in het bijzonder alle vaders een prettige en zinvolle Vaderdag toe.
VHP Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!