Surinamers leven op grote voet

Met veel ergernis heb ik naar het DNA lid Misikaba geluisterd die op 26 mei jl. een interview afstond aan een lokaal televisiestation.
Zoveel onzinnige zaken uit de mond van een “voorganger” kan ik mij niet voorstellen.
Hij beweert dat Surinamers op grote voet leven. Als voorbeeld haalt hij aan dat er in de supermarkets zoveel merken zijn van een product. Zo te zien wil Misikaba voor de hardwerkende Surinamers komen bepalen wat zij moeten consumeren! Als ik vind dat een geïmporteerd product een betere kwaliteit/ prijs verhouding heeft dan wat lokaal geproduceerd is ga ik het geïmporteerde product kopen. Het is de taak van jou en van de andere assembleeleden om erop toe te zien dat de regering de juiste besluiten neemt om de productie/ kwalitiet van een lokaal geproduceerd product te garanderen, alsook ruimte te creëren om het product ook op de prijs concurrerend te laten zijn. Met veel kunst en vliegwerk houden de producenten in Suriname het hoofd boven water om toch een goed product op de markt te brengen. Als het Surinaams product beter is in kwaliteit en prijs dan koop ik Surinaams. Bovendien, concurrentie is gezond. Het is niet de schuld van het volk dat de economie in een dal zit. Dit volk heeft niet aan geldverspilling gedaan, maar President Bouterse en zijn regering. Ik noem onder andere:
– SLM vliegtuig geleased voor $200.000 per maand;
– Ambassade gebouw in Parijs gekocht voor $6 mln.;
– Dhr. Somohardjo laten reizen op zoek naar investeerders die nimmer zijn gekomen;
– Dhr. Lackin de wereld heeft laten rondrijzen zonder enig zichtbaar resultaat;
– Dhr. Abrahams zijn kantoor laten “renoveren”; (zijn dochter en schoonzoon hebben hierbij geprofiteerd)
– Dhr. Abrahams zijn voertuig heeft laten pimpen
– Grote “handels” delegaties op reis gingen en terug kwamen zonder resultaat
– Geldverspilling bij de naschoolse opvang
– Geldverspilling bij Carifesta (kosten waren (2x)hoger dan oorspronkelijk begroot)
– Projecten opgestart maar nooit afgerond
– Een batterij aan dienstvoertuigen aangeschaft (meer dan nodig is)
– Dure consultants in de hand genomen
– Objecten aangeschaft die niet worden gebruikt
– IAP is mislukt
– Bijna alle geld is gestopt in consumptieve bestedingen
Om te bedenken dat deze opsomming slechts een kleine greep uit de vele misstanden uit het naaste verleden van de regering waar Bouterse de leiding over heeft gehad..
Bovendien is er vanaf 2010, en zelfs daarvoor, geen beleid gemaakt om de productie te stimuleren, de lokale productie in bescherming te nemen (kip, betonstaal, groente, voedingsmiddelen etc.), investeringsklimaat aantrekkelijker te maken alsook randvoorwaarden zoals opvoeren van het veiligheidsgevoel, vlotte afhandeling aanvraag vergunningen en stimulering van “research and development”.
Vanaf 2010 moeten wij het doen met de ene leugen na de andere van deze regering.
Misikaba, hoeveel hebben de regeringen vanaf 2010 kunnen waarmaken m.b.t. productie/ verhogen van de verdiencapaciteit van het land uit de vele beloften w.o.:
– diepzeehaven
– industriepark
– Waar zijn de investeerders die door jou bisschop werden aangekondigd en die in de rij zouden staan om in Suriname te investeren?
– Wat is het rendement van IDCS op de verdiencapaciteit van het land tot nu toe geweest?
– Hoeveel van het volksgeld is aan dhr. Somohardjo besteed om in Azie naar investeerders te zoeken en wat is het rendement?
– Hoeveel is er uit de ongeveer $3,5 miljard dollar vanaf 2010 besteed aan productie verhoging?
– Waar zijn de verpakkingsbedrijven die door de Minister van LVV waren beloofd?
– Waar is de belofte van voedselschuur van de regio gebleven?
– Frankrijk zou de nieuwe poort worden naar Europa. Waar zijn de gelden die uit die poort naar Suriname zouden vloeien?
– In zijn nieuwjaarstoespraak op 1 januari 2012 heeft de president het volgende aangekondigd: “Voor het verduurzamen van inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen, mag ik u informeren dat nog deze maand een Interim Sovereign Wealth Fund zal worden opgericht.” Waar is dat fonds?
Verder heb jij aangegeven dat het nu tijd is voor een wet “spaarfonds”.
– Waarom hebben jullie in 2012 na de aankondiging van de president niet het initiatief genomen om de wet “stabilisatie en spaarfonds” samen te stellen?
– Was/is het belangrijker eerst de Amnestiewet en de Terugroepwet te behandelen?
Immers amnestie is niet voor onschuldigen!
De conclusie die uit het bovenstaande getrokken kan worden is:
– Dat er vanaf 2010 nimmer planmatig is gewerkt, maar slechts op ad-hok basis.
Dit zal wel de reden zijn waarom de president liever een monoloog houdt i.p.v. zaken op niveau te bediscussiëren/ onderbouwen. V.b. Hij heeft nimmer kunnen aangeven vanwaar het geld zou komen voor de verhoging van de kinderbijslag (srd. 3 naar srd. 30 naar srd. 50), A.O.V. (srd. 275 naar srd. 550) en schoolgeld. Komt het uit besparingen (zo ja, waar?), monetaire financiering of uit de gelden bestemd voor dienstverleners die nog op hun gedevalueerde gelden wachten?
– Dat het dienen van het belang van aan de regering gelieerde personen voorkeur geniet boven het algemeen/ lands belang. (amnestiewet/ terugroepwet/ verlening van gratie en positioneren van personen die met justitie in aanraking zijn gekomen, positionering van onervaren/onkundige personen)
– Dat nimmer geluisterd is naar goede adviezen en nimmer is ingespeeld op waarschuwingen van andere Surinamers alsook experts uit het buitenland
– Dat de heer Misikaba alsook anderen binnen de regering altijd de vinger naar anderen wijzen als te zijn de veroorzakers/ schuldigen, zodra zaken verkeerd gaan
– Dat het zijn mensen en zijn regeringen o.l.v. President Boutersezijn die op grote voet leven en al het geld van Suriname hebben verkwist.
Misikaba, mischien zullen de onderontwikkelde paarse aanhangers jou geloven, maar de rest het volk gelooft die leugens van jullie niet meer.
Ps. Geen enkele regering olv. Bouterse/ NDP heeft voor een hogere welvaarts- en welzijnsniveau gezorgd. U, geachte lezers, trekke het maar na:
1980-1987: achteruitgang
1990-1991: achteruitgang
1996-2000: achteruitgang
2010-2015: achteruitgang
2015-2020: achteruitgang
Conclusie: Bouterse/ NDP moet nooit meer in het machtscentrum van dit land terechtkomen.
Kevin Alatoe

error: Kopiëren mag niet!