De perikelen rond de politieke partij ”DOE”

Gelet op de recente ontwikkelingen binnen de politieke partij DOE, wil ik enkele kanttekeningen plaatsen, met het doel een openhartige politieke organisatie in de gemeenschap te hebben.
Een compliment aan de partij die sedert de oprichting op 2 december 1999 bij de verkiezingen van 25 mei 2010 op eigen kracht één zetel behaalde.
Met 12.095 stemmen werd de voorzitter van DOE, ds. Carl Breeveld, gekozen als DNA-lid. Het is wel te betreuren, dat één der medeoprichters, Prof. Dr. Marten Schalkwijk als lid heeft bedankt.
De huidige ontwikkelingen, de economische recessie in het land en het wanbeleid van de regering hebben ertoe geleid, dat er acties worden gevoerd; dhr. Ricky Stutgard, hoofdbestuurslid van DOE, neemt actief deel aan deze actie; zulks terwijl zijn partij medeverantwoordelijkheid draagt in de regeercoalitie!
Mocht blijken dat hij werkelijk belangstelling heeft om de leiding van de partij over te nemen, dan kan deze handeling een gezonde wending nemen. Ricky heeft mijns inzien terecht kritiek geleverd op zijn partij en op de huidige regering. Samen met dhr. Stutgard zijn er nog anderen in de partij die de mening zijn toegedaan dat er tegen de partijprincipes in wordt gehandeld.
Volgens hun worden belangrijke besluiten ook niet in partijverband besproken; deze vorm van handelen past niet binnen een partij die op democratische gronden is opgericht.
Tijdens de vorige regering ( NDP 1, gevormd door de NDP, PL, ABOP en de Palu), heeft ds. Breeveld goed gefunctioneerd. Hij heeft veel constructieve en ook opbouwende kritiek geleverd. Zijn voorstellen om de corruptie, de criminaliteit etc. aan te pakken, om de corruptiewet, de hervorming van het kiesstelsel aan te nemen en de bevordering van de
democratie- en de rechtsstaat blijken nu door zijn huidige handelen voor niemendal te zijn geweest.
De DOE- minister, dhr. Dodson van NH, heeft ook veel kritiek gehad, vooral toen hij de verhogingen van de energieprijzen liet doordrukken. Hij is wel goed bezig geweest met de aanpak van de illegale goudwinning en van de skalians. Indien hij binnen de coalitie geen ondersteuning krijgt, dan moet hij uit goed fatsoen de eer aan zich zelf houden!
Het wordt dan ook zeer terecht door de oprechte DOE-leden gesteld, dat zij uit de regering moeten treden. Deze stap zal geen sta-in-de weg betekenen voor de NDP 2- regering / coalitie; aangezien zij thans 31 zetels hebben. Als DOE uittreedt, dan hebben ze nog altijd de meerderheid. (31 – 1 = 30 zetels).
En in geval van terugroeping van de twee bekende dissidenten van de PL, kan de coalitie tóch nog rekenen op de meerderheid (30 – 2 = 28).
De oppositie zal in alle gevallen uiterlijk komen op 23 zetels, t.w. : VHP: 10 ( 9 + 1= 10), de NPS : 3 (2 + 1 = 3 ), PL : 3 ( 5 – 2 = 3 ), Palu : 1, ABOP: 5 en DOE: 1. Dus in totaal 23 van de 51 zetels.
De coalitie, c.q. de regering heeft geen ondersteuning nodig van welke partij dan ook om te regeren, misschien van de ABOP inzake de Amnestiewet.
De 2 zetels van R. Sapoen en D. Chitan zullen als volgt worden ingevuld: eén zetel in Wanica naar de VHP, in de persoon van dhr. Barkat Mohabali en één zetel naar de NPS in Saramacca , ingevuld door dhr. Prim Sardjoe.
Tenslotte zij gesteld, dat elke politieke partij, aan welke kant dan ook ondergebracht, zich steeds dient in te zetten voor gemeenschapsbelang; dat moet steeds het hoofddoel zijn!
You will never be succesfull, if you don’t encounter failure. Met andere woorden: men zal nooit succesvol zijn, als men geen tegenstand, confrontatie of mislukking maakt!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!