Secties directoraat Cultuur van locatie verjaagd

Diverse secties van het directoraat van Cultuur, die vallen onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zijn zonder meer van hun plek verjaagd. Het gaat in deze om vijf secties, te weten afdeling Automatisering, afdeling DIV, afdeling Culturele Betrekking, sectie Palmentuin en afdeling ICT. Achter het directoraat waren er oude schoollokalen die door het directoraat als kantoorruimten gebruikt werden. Het hoofdgebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een geschenk geweest van China. In het geschenkpakket is opgenomen dat China ook het gebouw zal onderhouden. In dit kader heeft dus Buza een beroep gedaan op het directoraat om de ‘kantoorvleugel’, waar zij in zaten, af te breken en dat zij een kantoorruimte zouden bouwen die zowel gedeeld zou worden door het personeel van Buza en de secties van het directoraat. Het gaat om twee delen, namelijk een deel dat gebruikt zou worden als kantoorruimte ten behoeve van het personeel van het directoraat en het ander deel zou als vergaderruimte dienen voor Buza. De afspraak is ongeveer twee jaren terug gemaakt met voormalige ministers en ambassadeur Ramlakhan en ambassadeur Ramdin. “We hebben een beroep gedaan op de mensen geduld te hebben, want uiteindelijk gaat men in een betere ruimte zitten. Het personeel is vervolgens in kleine hoeken geduwd.” Hoewel er geen overeenkomst is, zijn er vaste afspraken gemaakt die Buza altijd erkend heeft”, zegt onderdirecteur Lucien Dubois. Buza is echter van gedachte veranderd. Buza-minister Nirmala Badreising heeft aangegeven dat Buza de ruimte zelf nodig heeft vanwege het feit dat er renovatiewerkzaamheden gedaan zullen worden en het personeel zelf de ruimte gaat innemen. Buza heeft die ruimte inmiddels al ingenomen.
Het personeel pikt dit niet. Haidy Claver, coördinator van de afdeling Documentatie Informatie en Verzorging (DIV), heeft namens de afdelingen die het meest onder deze verplichte adreswijziging lijdt, gesproken met directeur Stanley Sidoel. Zij stelt dat het niet zo door kan. Zij geeft aan dat de afdeling DIV, die gaat over archieven, haar stukken in een container heeft opgeborgen. “Ik schaam me mensen door te geven dat belangrijke stukken van het directoraat gewoon in een container gestopt zijn.”. De afdeling en de medewerkers wilden in dit kader weten hoe de directeur dit wenst op te lossen. Directeur Stanley Sidoel heeft verklaard de mensen gehoord te hebben en was het helemaal eens met datgene dat er naar voren is gebracht. Hij heeft hierover al contact gemaakt met de Onderwijsminister, die een brief geschreven zou hebben naar Buza. De directeur stelde dat er een formele lijn is die bewandeld moet worden. Hij zal dit dus wederom onder de aandacht van de minister brengen, die het verder zal moeten brengen naar de president. Claver gaf aan niet echt tevreden te zijn met het antwoordt van de directeur en geeft aan dat de tent gesloten is totdat deze kwestie opgelost is. “De maat is vol. De zaak moet nu op ministerieel niveau opgelost worden en niet meer daaronder”, zegt zij verhit. De Cultuur-directeur heeft vervolgens gelijk contact opgenomen met Onderwijsminister Robert Peneux, die vandaag persoonlijk aanwezig is op het directoraat om zich over deze zaak verder te oriënteren.

error: Kopiëren mag niet!