Bond wenst verzelfstandiging Dienstwatervoorziening

De leden van de Bond Personeel Dienstwatervoorziening (BPDWV), werkzaam aan de Watermolenstraat, zijn gisteren in een Algemene Ledenvergadering (alv) bij elkaar geweest, om de problemen binnen de organisatie te bespreken. Het ging specifiek om de problemen waarmee de werknemers al sinds het vertrek van de vorige directeur Marlon Oosterling zitten. De alv is er over eens dat de huidige directeur van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) voor de ontstane chaos binnen de organisatie zorgt. In het jaar 2000 kwam er een missive uit voor de verzelfstandiging van de organisatie. Daar is nooit wat van terecht gekomen. Uiteindelijk werd na verschillende regeringswisselingen een pakket aangeboden. Dit pakket bestond uit drie opties, namelijk: 1) het in z’n geheel overdragen van de organisatie aan de SWM; 2) samenwerking met de SWM: of 3) verzelfstandiging van de organisatie.
Volgens Bondsvoorzitter Julius Bear heeft de minister een tijd geleden Oosterling de opdracht gegeven om de bond uit te nodigen voor een gesprek. Er werd volgens Bear een datum afgesproken. Ondertussen ondermijnde Oosterling het gezag van de bond door heimelijk een gesprek aan te gaan met een ander lid van de bond. De minister werd hiermee geconfronteerd en kreeg van de bond te horen dat de SWM directeur de bond moest uitnodigen om voorbereidende werkzaamheden te bespreken om een commissie in te stellen die zich over het pakket van opties zou buigen. “Ik begrijp de bemoeienis niet, maar SWM en DWV hebben altijd en goede samenwerking gehad. Waar SWM vast zat, sprong DWV altijd in. Maar als men al delen van de administratie heeft overgenomen, vind ik dat men niet meer moet bemoeien in de andere aangelegenheden”, stelt de bondsvoorzitter.
De bond wenst verzelfstandiging van de organisatie in plaats van overname door de SWM. Men gaat dus nog steeds uit van de missive die in de periode van president Jules Wijdenbosch werd geslagen.
Oosterling gevraagd naar een reactie stelt dat de organisatie zelf richting de SWM komt om hulp te vragen. Persoonlijk ziet hij het model van verzelfstandiging niet zitten, omdat de organisatie dat niet gaat kunnen uitwerken. “Ik voer opdrachten uit van het ministerie en niet van een vakbond of Dienst Watervoorziening”, stelt Oosterling absoluut. Vanwege de huidige moeilijke financiële situatie zijn bepaalde zaken in problemen gekomen. Er wordt immens geklaagd over het magazijn van DWV dat volgens de werknemers door SWM is leeggehaald. Echter stelt Oosterling dat de overheid zich de huur van het magazijn van de organisatie aan de Bonistraat niet meer kon permitteren. De spullen zijn op een gegeven moment in de loods van de SWM ondergebracht. Volgens Oosterling kan de organisatie op elk gewenst moment toegang krijgen tot haar spullen. Ook wordt geklaagd over de overname van een aantal voertuigen door de SWM. Volgens Oosterling heeft de SWM vooralsnog 15 stations van DWV overgenomen. In opdracht van de minister is er een inventarisatie gehouden en is toen besloten om een deel van de 42 voertuigen van DWV richting de SWM over te hevelen.
Momenteel heeft Oosterling op kantoor ook een verzoek op tafel liggen voor ondersteuning bij reparatie van 12 trucks van DWV. “Men moet dus precies zeggen waar het om gaat. Men kan niet verzelfstandigen. Men heeft geen geld. Men kan niet eens een schop en lijm kopen. Hoe zal men verzelfstandigen? Wij brengen de diensten bij elkaar zodat men nog werk heeft. De minister heeft ook duidelijk aangegeven dat niemand wordt ontslagen”, stelt Oosterling. Watervoorziening vraagt volgens de directeur hulp en de SWM voert naar de mening van Oosterling het door de minister aan hem opgedragen deel conform uit.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!