Santokhi praat met president

President Desi Bouterse heeft op woensdag 15 juni een gesprek gehad met de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi. Het gesprek was conform een schrijven van de minister van Justitie en Politie dat er een constitutionele crisis is ontstaan in het land als gevolg van de recente uitspraak van de Krijgsraad. Naar aanleiding hiervan zegt de president er toe te zijn overgegaan groepen en organisaties hiervan op de hoogte te stellen. Santokhi heeft de president aangehoord en toegezegd deze informatie te zullen delen met zijn politieke organisatie.
Zulks heeft inmiddels plaatsgevonden en de partijleiding is van oordeel dat vraagstukken van deze aard binnen het kader van wet en recht dienen te worden opgelost; in een democratische rechtsstaat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en door haar genomen beslissingen dienen te worden gerespecteerd; in een geordende samenleving de weg van overleg en dialoog altijd gevolgd dient te worden; bij het zoeken naar oplossingen zo breed mogelijk nationaal consultaties te plegen en desgewenst, internationaal aanvullende bijdragen in te roepen.
De VHP doet een dringend beroep op een ieder om ter wille van rust en harmonie in de samenleving altijd de nodige wijsheid en takt aan de dag te leggen en alles na te laten wat polariserend kan werken.

error: Kopiëren mag niet!