Nog steeds enorme achterstanden Vreemdelingendienst

Dagblad Suriname verneemt dat er bij de Vreemdelingendienst een enorme achterstand bestaat in de afhandeling van verblijfaanvragen. Een moeder heeft haar beklag bij de krant gedaan dat zij ruim 18 maanden heeft gewacht voordat de verblijfvergunningen in orde waren voor haar 2 minderjarige, in Suriname geboren kinderen met een Nederlandse vader. Hiervoor was het noodzakelijk dat zij eerst vele malen naar de vreemdelingen dienst moeten gaan of bellen om te weten wat de status van de aanvragen was. Op een bepaald moment bleken de stukken te zijn verlegd; gelukkig dat ze later wel weer terecht waren. Een in Suriname werkende buitenlander, gehuwd met een Surinaamse, die reeds drie maal eerder een verblijfvergunning toegewezen heeft gekregen, geeft aan dat hij nu al langer dan 2 jaar op zijn verlenging wacht. In die tussentijd is hij met vakantie naar zijn geboorteland geweest en werd hem bij terugkomst in Suriname, de toegang geweigerd omdat zijn verblijf niet in orde was. Ondanks het feit dat hij zijn aanvraagstrookje toonde werd hem zijn paspoort ontnomen. Dit nadat eerst gedreigd werd hem terug te zullen sturen naar de luchthaven waar hij vandaan kwam. Dit terwijl hij in Suriname woont en werkt en hier een gezin heeft dat van hem afhankelijk is. Dagblad Suriname heeft meerdere malen gepoogd contact te maken met het hoofd van de Vreemdelingendienst naar aanleiding van deze en meerdere klachten die zij heeft gehad over het trage verwerkingsproces van aanvragen. Niemand was bereikbaar voor commentaar. De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk –Silos, heeft destijds aangegeven dat er sprake is geweest van corruptieve praktijken bij de Vreemdelingendienst. Er zijn gevallen belend waarbij buitenlanders wel US$ 1000 dollars hebben moeten neertellen om in aanmerking te kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Het Openbaar Ministerie was een onderzoek gestart naar deze kwestie. De resultaten zijn nog niet zichtbaar. Een van de eerste handelingen die Silos deed bij haar aantreden als minister pleegde, was om de onderdirecteur van de Vreemdelingendienst terzijde te schuiven. Dit nadat intern onderzoek zou hebben aangetoond dat de ambtenaar tegen betaling verblijfsdocumenten in orde maakte. De brand bij het Justitie gebouw waaronder ook een afdeling van de vreemdelingendienst was ondergebracht volgde niet lang na de eerdergenoemde onthullingen van Silos.

error: Kopiëren mag niet!