Maak Vaderdag voor altijd tot een gedenkwaardige dag

In verband met Vaderdag op zondag 19 juni 2016 heb ik mij voorgenomen om met de volgende koranverzen te beginnen: “En jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan Hem, en (dat jullie) goed doen aan jullie ouders. Als een van hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan niet “foei” tegen hen en spreek vriendelijke woorden tegen hen. En bescherm hen uit genade onder de vleugel van nederigheid, en zeg: mijn Heer, heb genade met hen, omdat zij mij grootbrachten…En geef het naaste familielid wat hem toekomt en (aan) de behoeftige en de reiziger, en verspil niets op kwistige wijze.” (17:23, 24, 26)
De man en de vrouw hebben gelijke rechten, hetgeen betekent dat goed werk hen dezelfde beloning, zoals het paradijs en Allah’s zegeningen geeft – het verschil zit slechts in hun wezen en rol – onderlinge verhouding tussen de man en de vrouw wordt in de Heilige Koran beschreven als van ,,een ziel uit twee lichamen.” Man en vrouw vormen samen het gezin.
Gehoorzaamheid aan de ouders wordt geplaatst direct na gehoorzaamheid aan Allah, aangezien niemand onder de medemensen een hoger recht heeft op iemand dan zijn/haar ouders. Verder is gehoorzaamheid aan de ouders het zaad waaruit – als het kind deze les naar behoren wordt geleerd – de verplichting van gehoorzaamheid ontstaat aan alle vormen van gezag.
Ouders hebben grote verantwoordelijkheden tegenover hun kinderen. Ze zijn verantwoordelijk voor de geboorte, opvoeding, begeleiding en onderwijs. Na Allah horen de kinderen naar de ouders te luisteren en te gehoorzamen. Allah is van niets en niemand afhankelijk, terwijl de liefde en gehoorzaamheid van Allah bij de ouders begint. Allah houdt heel veel van kinderen die hun ouders gehoorzamen en naar hun luisteren en blij maken.
Er zijn veel verzen in de Heilige Koran die aantonen dat de zegeningen van Allah zowel aan de mannen als aan de vrouwen worden gegeven. Dit kan men zien aan de woorden die gebruikt worden zoals ,,Ja aijohannas”,,Ja bani Adam”,,Ja aijohallazina amanoe”
Vandaag de dag hebben vaders, dankzij de viering van feesten als Vaderdag, een dag waarop zij in het middelpunt van de belangstelling staan. Op deze feestdag komen families bij elkaar om hun vaders in het zonnetje te zetten en hun liefde voor hem te uiten door hem een leuk cadeau te geven. Deze feestdag is een niet weg te denken evenement geworden, die wereldwijd wordt gevierd. Het is niet eerlijk en ook niet logisch om de belangrijke rol die een vader in het leven van een kind kan spelen en de invloed die hij op de toekomst van het kind kan hebben, te ontkennen. En er zijn beginselen die niemand beter in het hart van een kind kan inprenten dan de vader. Daarom zijn de rollen van vader en moeder in het verzorgen van het gezin niet onafhankelijk; zij vullen elkaar aan, omdat ieder van hen in iets uitblinkt. Vaders en moeders moeten ongetwijfeld samenwerken om een gelukkige familie te maken.
De geschiedenis van Vaderdag:
Mevrouw J.B. Dodd uit Washington, Amerika, kwam in het jaar 1909 op het idee om Vaderdag te vieren, met de bedoeling haar vader William Smart, te eren. William Smart, een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog, was weduwnaar geworden, nadat zijn vrouw bij de geboorte van het 6e kind in het kraambed gestorven was. Meneer Smart bleef over om voor de zes kinderen te zorgen. Toen mevrouw J.B. Dodd volwassen geworden was, besefte ze pas hoeveel kracht en doorzettingsvermogen het haar vader gekost moest hebben om de kinderen groot te brengen. Op 19 juni 1910 werd in Spokane, in Washington de allereerste Vaderdag gevierd. In de loop der jaren werd in een groeiend aantal verschillende steden in Amerika ook Vaderdag gevierd. In 1924 ondersteunde president Calvin Coolidge het idee voor het vieren van Vaderdag. En in 1966 ondertekende president Lyndon Johnson een presidentieel besluit, dat de derde zondag van juni nationaal als Vaderdag erkende. Vaderdag is niet alleen een dag geworden om je vader te eren, maar voor alle personen die zich als een vaderfiguur opstellen, zoals stiefvaders, ooms, opa’s, oudste broers enz.
Ik hoop van ganser harte dat de vrouwen en de kinderen deze dag positief zullen ervaren. Het moet als een blijvende herinnering bewaard blijven. Elk kind moet het besef bijgebracht worden wat de betekenis, de waardering en de liefde is voor een vader. In feite moet elke dag voor de vader een Vaderdag zijn.
Lieve vaders van harte gefeliciteerd, mede namens de hele Surinaamse Islamitische Vereniging familie, en moge Allah u allen bijstaan, zodat deze dag een onvergetelijke en prachtige dag wordt; een dag vol wijsheid, veel geluk en een goede gezondheid. Een dag om nimmer te vergeten.
Dat de Almachtige Allah u en ons allen genadig mag zijn en ons ook rijkelijk mag zegenen, is dan ook onze innige bede.
Namens de Tabliegh commissie
Sjaak Abdul

error: Kopiëren mag niet!