Hoefdraad (top)econoom die met IMF Suriname zal redden

Naar aanleiding van de persconferentie waarbij het Surinaams volk “straight from the horse’s mouth” mocht vernemen wat IMF precies is, wat ze voor ons zullen doen om ons te redden van de gevolgen van de “income shock” en dat we vooral niet bang moeten zijn want het programma is Surinaams fabricaat en Suriname heeft “ownership”.
Hoewel de meeste basisinformatie over IMF zo van Wikipedia kan worden gedownload vind ik het op zich een loffelijk streven om, zij het als mosterd na de maaltijd, het volk via de vierde macht (de media) te informeren. Deze vierde macht wordt vaak ook gezien als de stem van het volk en dus namens dat volk naar antwoorden vraagt/zoekt. Overigens is m.b.t. IMF het een en ander al vaker uitgelegd door verschillende economen die ons land ook rijk is naast de schreeuwlelijkerds die hoofdzakelijk anderen napraten omdat hun theoretische bagage ondanks een academische titel miniem is.
Hoe zinvol was deze persconferentie? Dat vroeg ik mij in gemoede af toen de minister van Financiën naar aanleiding van een vraag van een journalist aangaf dat je het toch niet zou snappen als je geen econoom was. Hij legde uit dat de crisis waarin we nu verkeren te wijten is aan een “income shock” doordat de prijzen van olie en goud, onze grootste deviezenverdieners, enorm gedaald zijn. Hoewel ik geen econoom ben durf ik te stellen dat het ongetwijfeld één van de factoren is die heeft bijgedragen aan de crisis. Ik waag het zelfs om te beweren dat deze factor niet in deze mate van invloed zou zijn geweest op de crisis als er was geluisterd naar wat andere economen al jarenlang roepen namelijk dat in tijden van hoogconjunctuur je reserves moet aanleggen voor de periode van laagconjunctuur (het is immers een economisch gegeven dat grondstoffen conjunctuurgevoelig zijn). Zelfs de doorsnee huisvrouw/huisman weet dat je in tijden van financiële meevallers moet sparen.
Maar enfin, ik mag daar eigenlijk niets over zeggen want ik ben niet eens een bedrijfseconoom en alleen economen die statistieken hebben verzameld bij het IMF en naar ik veronderstel monetaire economen, mogen dat.
En nu het volgende waar ik wel over mag praten als JURIST, namelijk het rechtsbestel met name de democratische rechtsstaat waarin de hoogste macht bij het volk berust. Dat volk kiest VERTEGENWOORDIGERS (geen coalitie en oppositie parlementariërs) die controle op de Regering moeten uitoefenen. De denktrant van de minister van Financiën impliceert dus dat hij als niet-jurist niet kan begrijpen wat de Trias Politica ( de driemachtenleer van Montesquieu) inhoudt, hoe de democratische rechtstaat werkt, dat er “checks and balances” zijn, dat er ongeschreven rechtsregels bestaan en dat hij daarom ervan uitgaat dat het Parlement, de VOLKSVERTEGENWOORDIGING niet gekend hoeft te worden bij dermate belangrijke beslissingen over het land en het volk, als de gang naar het IMF omdat het nergens staat…….
Meneer Hoefdraad, een welgemeend advies conform uw eigen denktrant.
U bent geen jurist dus…onthoudt u zich van uitspraken waarvan u de juridische connotatie niet begrijpt.
JARUNA

error: Kopiëren mag niet!