Krishna Mathoera: “Volksvertegenwoordiging wordt monddood gemaakt”

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vindt dat De Nationale Assemblee (DNA), het huis van het volk en hoogste college van staat, in de afgelopen weken bewust monddood is gemaakt. Volgens de politica is sinds de indiening van het Herstel- en Stabilisatieplan 2016-2018 van de regering geen enkele openbare vergadering gehouden om dit plan te bespreken. Wat zaken volgens haar erger maakt, is dat de situatie in het land dagelijks verslechtert, maar niemand binnen de leiding van het parlement zich druk maakt om deze kwesties bespreekbaar te maken en vooral de regering tot orde te roepen. “Aaneengesloten hebben wij langer dan twee weken niet vergaderd. De zwakke punten van de parlementaire democratie komen duidelijk naar voren als we kijken naar de toename van de criminaliteit, de verhogingen en de koersontwikkeling. Door niet te vergaderen, betekent het dat het volk geen enkel instrument heeft om de problemen, waarmee zij zit, naar voren te brengen”, stelt de politica tegenover Dagblad Suriname.
In eerste instantie zou het plan van de regering tijdens een openbare vergadering van 7 juni worden besproken. Doordat de commissie Staatsuitgaven meer ruimte nodig had, is deze tot nader orde uitgesteld. Volgens de VHP’er staat zij samen met haar fractie bereid om de nodige wijzigingen en aanvullingen in het plan te brengen. Dat kan echter pas wanneer de nodige vergaderingen worden uitgeschreven. Het komt ook vaker voor dat de oppositieleden bij het bespreken van moeilijke vraagstukken worden weggedrukt. Volgens Mathoera gebeurt dit wanneer ‘bepaalde mensen dingen te verbergen hebben en zich laten leiden door macht’. “Het belang is dan niet zo zeer de ontwikkeling van het land, maar is het belang het verbergen van zaken. In een democratische rechtstaat moet het debat in DNA gevoerd worden. Dat wij in een crisis zijn, is al een punt, maar wij moeten uit die crisis komen”, aldus het assembleelid.
Stem van het volk niet te horen
Mathoera benadrukt dat de democratische gesteldheid van Suriname dusdanig ingericht is dat er helemaal geen middelen zijn om politici tot orde te roepen. Dat moet door haar vertegenwoordigers worden gedaan. Doordat DNA niet vergadert, betekent het dat de stem van het volk niet is te horen.
Hoefdraad moest fatsoen tonen en naar DNA komen
Mathoera neemt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën kwalijk dat hij bij de behandeling van de onlangs goedgekeurde wijziging van de Wet op Staatsschuld geen woord heeft gerept over de lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit, terwijl hij toen al wist dat hij twee weken later naar het IMF zou stappen. “Hij wist dat hij met het IMF bezig was, maar heeft geen woord gerept dat hij ons naar het IMF zou brengen.” Als Hoefdraad zegt dat DNA niet nodig was om leningen goed te keuren, is dat volgens Mathoera niet juist. In de Grondwet wordt volgens haar in artikel 54 duidelijk aangegeven dat DNA gehoord moet worden. Een tweede aspect is dat bij het maken van beleid er brede betrokkenheid nodig is. DNA als hoogste orgaan van de Staat moest betrokken worden. De parlementariër vindt dat met de stap naar het IMF de regering het land verbonden heeft aan hele zware verplichtingen, die gekoppeld zijn aan zware consequenties. Wat de voorwaarden van het IMF betreft, vindt zij dat er daar ook draagvlak gecreëerd zou moeten worden. “De minister zou op basis van goed bestuur en fatsoen breed draagvlak moeten creëren”, aldus Mathoera.
IMF heeft regering laten zien hoe het moet
Mathoera benadrukt dat het IMF met haar brede consultaties en informatiebijeenkomsten in Suriname een voorbeeld aan de regering moet zijn over hoe zij het ook moet doen. “Het IMF heeft wel met de brede lagen en stakeholders van de samenleving gesproken, maar de regering niet. Tenminste konden mensen hun vragen stellen over wat de lening precies inhoudt.” De volksvertegenwoordiger vindt dat de regering met meer informatie richting de samenleving moet gaan. Wat nu volgens haar gebeurt, is te duister en geheimzinnig.
FR

error: Kopiëren mag niet!