Stichting d’ONS wil duurzaamste landbouwer op de map plaatsen

Op 10 juni 2016 heeft Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) het landbouwcongres gehouden. De stichting heeft aan de meest duurzaamste landbouwer een award uitgereikt. Volgens manager Hendrick Comvalius wil de stichting met dit congres de stand van zaken weergeven wie de duurzame landbouwers zijn in Suriname. Het ligt in de bedoeling de mensen zichtbaar te maken. Ook wil de organisatie het aspect voeding en volksgezondheid naar voren brengen en verbanden tussen de drie sectoren aangeven en het feit dat dit concept veel aandacht in Suriname verdient. “We willen ook netwerken opzetten tussen Nederlandse en Surinaamse boeren om op een effectiever landbouwomzet te komen”, zegt Comvalius. Elke jaar wordt er een award uitgereikt aan het duurzaamste agrarische bedrijf. Dat zijn bedrijven die gezond telen, waarbij mensen precies kunnen weten in welke vorm en waar goede producten te verkrijgen zijn. De mensen hebben dus een prijs gekregen als stimulans om met dit proces door te gaan. Drie landbouwers hebben een award gekregen. De winnaar van de award 2016 heeft een geldbedrag van € 2000 ontvangen. De winnaar van de tweede plek heeft € 1000 ontvangen en derde plek kreeg € 500.
“Stichting d’ ONS krijgt regelmatig projecten vanuit Suriname en via de partnerorganisatie hier in Suriname, te weten de VSB, krijgen we de aanvragen.” De aanvragen worden dan doorgekoppeld door middel van kennis en ervaring in Nederland. Daardoor ontstaan er ook samenwerkingsverbanden, die meteen ingezet kunnen worden. Er is een actieve raad van advies en bestuur in Suriname, die dus toezicht houdt op deze zaken. “We hopen binnenkort ook een Surinaamse organisatie te kunnen worden. Door jaarlijks het duurzame landbouwers congres te organiseren, willen wij uiteindelijk de duurzame landbouwer op de kaart brengen en transparant maken, maar ook de winnaars bekendheid geven. Ook willen wij het pesticidegebruik, dat heel gevaarlijk kan zijn, indammen en de mensen bewust maken hoe gevaarlijk het gebruik van pesticide kan zijn voor de volksgezondheid”, aldus Comvalius.
De organisatie van het evenement is een samenwerking tussen Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS), het ministerie van Economische Zaken (EZ Nederland), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV Suriname), Koppert Cress uit Nederland, de Nederlandse ambassade in Suriname, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de bedrijven Varross en Interfarm uit Suriname.

error: Kopiëren mag niet!