Vakbond: IMF heeft geen sociaal gezicht

De persconferentie van de gezamenlijke vakbeweging (foto: Kevin Ngadimin)
De persconferentie van de gezamenlijke vakbeweging (foto: Kevin Ngadimin)
De vakbondsleiders Robby Berenstein, Armand Zunder en Wilgo Valies, kwamen vrijdag aan het woord tijdens een persconferentie betreffende de door hen bijgewoonde informatiesessie met het IMF afgelopen donderdag. De vakbondsleiders zijn tot de conclusie gekomen dat het IMF geen sociaal gezicht heeft. Hun vermoedens dat de organisatie de belangen van het internationaal kapitaal dient, zijn versterkt evenals het feit dat de regering niet communiceert met de samenleving. Bovendien zouden de regering en het IMF elkaar de bal toespelen. De vakbondsleiders menen ook dat het Stabilisatie- en Herstelplan, dat door de regering zal worden uitgevoerd, niet door het volk te dragen zal zijn. Reden waarom zij vinden dat de regering moet heronderhandelen met het IMF. Er is bij het plan vooral geen rekening gehouden met het relatief laag beschikbaar inkomen van het volk. De regering kan volgens hen bovendien niet ervan uitgaan dat wat in 40 jaar verkeerd is gegaan in 8 maanden teruggedraaid kan worden. Het zou verspreid moeten gebeuren en wel over tenminste 4 tot 5 jaar.
Wat de vakbond het meest stoort in dit alles is dat er volgens hen geen rekening wordt gehouden met de ‘real economy’. Economie heeft te maken met mensen en niet met cijfers, wordt er gesteld en ‘wij moeten niet in dienst staan van cijfers’. De vakbondsleiders geven aan niet tegen een plan te zijn. De vraag bij hun is echter ‘welk plan’. Het moet een plan zijn, waarbij hetgeen het volk inlevert in balans moet zijn met wat zij daarvoor terugkrijgt. Reden waarom de vakbonden donderdag een document aan het parlement hebben overhandigd, waarin zij wat kanttekeningen hebben geplaatst bij een aantal in het plan genoemde punten, en waarin ook staat aangegeven wat er volgens hen ontbreekt. Tot slot zijn er ook nog een 8-tal aanbevelingen gedaan. Hetgeen in dit document staat, is volgens de vakbondsleiders feitelijk een verdere uitwerking van wat al in de petitie staat, die eerder door hen aan het parlement is overhandigd. Het ligt nu volgens hen aan De Nationale Assemblee om hier iets mee te doen.

error: Kopiëren mag niet!