Venetiaan de uitzondering op de regel

1 Venetiaan de uitzondering op de regelDagblad Suriname heeft in verband met de 80ste geboortedag van R.R. Venetiaan op 18 juni aanstaande zijn doopceel gelicht om deze kei uit de kast te halen. In deze en volgende edities komt u meer te weten over de drievoudige president van de Republiek Suriname. De mening van meerdere personen werd opgetekend en vervlochten om te komen tot dit verslag.
Een politicus is een handige, schrandere, onbetrouwbare, persoon die weet te manipuleren. Hij is geen normaal mens. Hij moet de hele dag een masker dragen en toneel spelen. Bij een politicus komt het gezin niet zelden op de tweede plaats. De politicus leeft bij de gratie van zijn achterban. Geketend aan belangengroepen als hij is en gefinancierd door handelaren, gekozen door het volk, afhankelijk van ontwikkelingshulp en IMF is het geen wonder, dat menige politicus aan maag – en hartklachten lijdt en andere verschijnselen vertoont, die vallen onder de noemers ‘stress’ en ‘overbelasting.’ Hij denkt in cijfers. De individuele mens is voor hem niet belangrijk. Geen wonder, dat er in het beleid veel meer de nadruk op geld en grondstoffen wordt gelegd, dan op de factor mens. Zou dit ook van toepassing zijn op Venetiaan? Of bevestigt de uitzondering de regel?
Een dienstverlener en geen baas
Het is geen eenvoudige opdracht politiek leider te zijn. De hebi’s van het ambt zijn een ieder bekend. Het houdt voortdurend controversen in. Alleen met een behoorlijke dosis wijsheid, geluk en inspiratie kan stand worden gehouden. De politieke machine rommelt dusdanig, dat ze lijkt te exploderen. Van een leider mag verwacht worden dat hij diplomaat en vredestichter is, de multiculturele achtergronden goed begrijpt (ook de aardig – en eigenaardigheden), een aura van waardigheid als kroon heeft. Eén, die niet overmatig trots en pompeus is. De kwaliteiten en capaciteiten, die wij in een politiek leider zoeken, worden beter definieerbaar als wij een dienstverlener in gedachten hebben en geen baas. Het kan geen kwaad als hij gevoel voor humor heeft om de spanning te breken en zaken in het juiste perspectief te plaatsen. Hoe strak de teugels gehouden dienen te worden moet aangevoeld kunnen worden. De kunst verstaan mensen te bundelen en te corrigeren. In staat zijn het beste uit elkeen te halen. Gemoederen weten te sussen en vijandigheden kalmeren, zodat individuele opvattingen binnen zijn structuren rationeel en onpartijdig in overweging worden genomen. Het tweesnijdend zwaard van regeringsprocedures aanwenden om het pad schoon te houden en niet om tegenstanders neer te maaien.
Venetiaan de volharder
Het is notoir, dat Venetiaan de drang kent om de macht in eigen hand te hebben en te houden om er zeker van te zijn, dat zaken nauwgezet uitgevoerd worden. Opvallend in de Venetiaanse politiek is het benadrukken van het positieve en het negatieve (zo lang mogelijk) te ontwijken. Deze werkwijze wordt ervaren binnen de Nationale Partij Suriname en ook in de regeringen die hij leidde. Het was belangrijk voor Venetiaan om de NPS als een eenheid te presenteren. Als er problemen openbaar worden gemaakt, dan is het niet bij monde van hem. Hij laat de tijd het werk doen om tot het beste resultaat te komen. Volharding is kenmerkend voor Venetiaan. Volgens hem heeft elk plan zijn voor – en tegenstanders. Hij zal daarom in alle stilte stap voor stap werken, totdat de plannen uitgevoerd zijn. Wanneer hij een doel voor ogen heeft, doet het er niet toe wat voor schijnbaar onoverkomelijke obstakels op zijn weg zijn gelegd, hij zal altijd een uitweg weten te vinden om zijn doel te bereiken. Zijn leeftijd valt niet af te lezen aan zijn energie. Zijn belangstelling gaat uit naar professionele doeleinden. Hij is niet geïnteresseerd in kennis omwille van de kennis. Hij let scherp op details en is nauwkeurig en oplettend.
Gekonkel en geroddel
Wanneer de NPS’er Venetiaan zich schijnt over te geven aan andermans overtuiging, moet men op zijn hoede zijn, want zodra men hem de rug toekeert zal hij doorgaan met zijn originele plan. Middelen die anderen over het hoofd zien worden door hem vernuftig gebruikt. Hij schijnt alles te kunnen aanwenden op een wijze die hem goed van pas komt.
Oud-president Venetiaan heeft bewezen, dat hij goed op details ingaat, wat van hem een prima onderzoeker maakt. Dat hij nieuwsgierig is blijkt uit het feit, dat hij gekonkel en geroddel binnen de NPS in zijn voordeel aanwendt om te kunnen manoeuvreren in het politieke mijnenveld. Venetiaan konkelt niet zozeer. Wel is hij er, zoals alle mensen, dol op. (Wetenschappelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat konkelen en roddelen de meest geliefde bezigheden zijn van de mens).

error: Kopiëren mag niet!