‘President Bouterse’ hoeft geen celstraf uit te zitten

Zolang Desi Bouterse de functie van president van de Republiek Suriname invult, hoeft hij geen enkele celstraf uit te zitten. Tot deze conclusie komt Harish Monorath, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), aan Dagblad Suriname. “Indien de president wordt veroordeeld, kan hij niet worden ingesloten totdat hij is afgetreden als president”. Staatshoofden en regeringsleiders zijn onschendbaar voor strafvervolging door andere staten. Volgens de Deken beschikt de president, die hoofdverdachte is in het 8 decemberstrafproces, op dit moment dezelfde immuniteit in eigen land. Vandaar dat hij niet voor zijn bestaande veroordelingen in het buitenland kan worden ingesloten. De soevereiniteit die Suriname toekomt, leidt dus tot immuniteit van zijn president.
Monorath benadrukt dat deze immuniteit wel niet wegneemt dat een ieder in Suriname voor gepleegde strafbare handelingen kan worden veroordeeld. “Een wet geldt voor een ieder. Dus zowel voor een gewone burger als voor de president. Dit betekent dat indien er over zou worden gegaan tot een vervolging, dat iedereen veroordeeld zou kunnen worden”, stelt hij. Het probleem ontstaat pas wanneer de celstraffen moeten worden uitgezeten. De advocaat benadrukt dat deze zaak nog een lang traject te gaan heeft voordat er een definitief einde aan komt. Vooral het feit dat de verdachten na een vonnis in eerste aanleg altijd de mogelijkheid hebben in hoger beroep te gaan bij het Hof van Justitie. In dit geval is het ook best wel mogelijk dat de eventuele veroordeelden rustig de appelzaak kunnen afwachten, zonder dat zij de celstraffen van de Krijgsraad hoeven uit te zitten.
Beslissing Krijgsraad was te verwachten
Monorath benadrukt dat het uitgangspunt van de Krijgsraad een logische is die hij zelf ook had verwacht. Volgens hem geeft artikel 131 lid 3 van de Grondwet duidelijk aan dat er geen inmenging mag plaatsvinden in rechtszaken die in behandeling zijn bij de rechterlijke macht. De Krijgsraad heeft op basis hiervan geoordeeld dat zij ruim vier jaar heeft gewacht zonder dat het Constitutioneel Hof is ingesteld. Monorath, voormalig lid van De Nationale Assemblee (DNA), zegt dat hij in 2012 een felle tegenstander was bij de aanname van de omstreden amnestiewet in 2012. De Krijgsraad heeft volgens hem nu de inmenging bevestigd.
Wetgever kan niets meer doen
In dit geval mag de wetgever volgens Monorath geen ad-hoc beslissingen of wetten maken om ambtsdragers te beschermen. Dit is volgens hem ook door de Krijgsraad benadrukt toen gesteld werd dat de amnestiewet is aangenomen nadat het 8 decemberstrafproces reeds was aangevangen. “Ik weet niet welke laden en kasten advocaat Irwin Kanhai zal opentrekken”. De Deken vindt ook dat een eventuele spoedinstelling van het Constitutioneel Hof nu mosterd na de maaltijd zal zijn, omdat er dan wederom een situatie zou worden gecreëerd die de amnestiewet reeds heeft gedaan. De advocaat benadrukt dat machthebbers wel allerlei situaties kunnen creëren. Een voorbeeld volgens hem is Venezuela waar wijlen ex-president Hugo Chavez van democratie over is gegaan naar een niet-democratisch systeem. Hier heeft het voormalig Venezolaans staatshoofd door onenigheid met anderen verschillende functionarissen, waaronder rechters, vervangen en systemen veranderd om in zijn voordeel te pleiten. Indien de wetgever in Suriname samen met de president ertoe overgaat verschillende onethische tools te gebruiken, zal dat voor een situatie zorgen waar het parlement aan gezag zal inboeten.
FR

error: Kopiëren mag niet!