Zoektocht naar wrak slavenschip Leusden

De zoektocht naar het wrak van het slavenschip  LeusdenSuriname heeft stappen gezet om te komen tot het beheer en de bescherming van het onderwater cultureel erfgoed. Onderwater cultureel erfgoed kan te maken hebben scheepswrakken voor de kust van Suriname, rivieren waarlangs plantage gevestigd zijn en waren en de gebouwen, dorpen en andere zaken die door de aanleg van het Prof. dr. ir. W.J. van Blommensteinmeer onder water zijn komen te liggen. Bijzonder onder water erfgoed ligt bijvoorbeeld voor de kust bij de Surinamerivier, waar op z’n minst drie koopvaardijschepen liggen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers tot zinken zijn gebracht. De Anton de Kom Universiteit en de Universiteit van Leiden werken samen om de wrakken te lokaliseren en meer informatie boven water te halen. In samenwerking met de Kustwacht van het ministerie van Defensie en de Maritieme Autoriteit Suriname is er reeds onderzoek aangevangen in deze richting. Er wordt gewerkt met moderne technologie, met name sonar, om meer te weten te komen over deze wrakken. Tot duiken is het tot nu toe niet gekomen vanwege het risico dat daarmee gepaard gaat, het ontbreken van apparatuur zoals een decompressietank die nodig is om diep te kunnen duiken.
Nationale ven internationale samenwerking aanbevolen
In Suriname is er wel duikapparatuur aanwezig, die vooral in het bezit is van particulieren maar de duikbenodigdheden verkeren in erbarmelijke toestand. Volgens de onderwaterarcheoloog Martijn Manders van de Universiteit van Leiden doet Suriname er goed aan om samenwerking op dit stuk binnen Suriname te bevorderen. Zo zouden de Kustwacht, de MAS, het ministerie van Volksgezondheid, organisaties en particulieren kunnen samenwerken. De Unesco heeft in de regio een aantal duikers getraind, het capaciteitsprobleem kan door samenwerken enigszins worden weggewerkt als deze duikers samenwerken.
Decompressietank
Het aanwezig zijn van een de compressietank komt niet alleen duikers met decompressieverschijnselen ten goede. Ziekenhuizen met patiënten met wonden ten gevolge van diabetes of bestraling kunnen er ook gebruik van maken om de wonden bijvoorbeeld sneller te doen genezen. Ook regionaal kan er samen gebruik worden gemaakt van een decompressietank. Met name Frans Guyana heeft er ook geen. In de Caraïben beschikken heel weinig landen over een decompressietank.
Hier en daar kleine projecten uitvoeren heeft geen zin
Internationale samenwerking hoeft geen onoverkoombaar probleem te zijn. Het Surinaams onder water cultureel erfgoed is voor een goed deel gezamenlijk wereld cultureel erfgoed. Suriname zou best kunnen deelnemen aan bestaande internationale programma’s, omdat Nederland, Frankrijk de Verenigde Staten van Noord Amerika en andere landen een binding hebben met het onderwater cultureel erfgoed van Suriname. Als interessante internationale samenwerking werden genoemd de zoektocht naar het wrak van het Slavenschip Leusden bij de monding van de Marowijnerivier en de koopvaardijschepen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Surinaamse kust tot zinken werden gebracht. De samenwerking zal structureel en langdurig moeten plaatsvinden. Het heeft weinig zin om hier en daar projectjes uit te voeren.

error: Kopiëren mag niet!