VHP blij met opheffing schorsing 8 Decemberproces

Door de Krijgsraad is vanmorgen beslist dat de strafzaak tegen de hoofdverdachte Desi Bouterse en medeverdachten in het 8 Decemberstrafproces wordt hervat. Dat wil zeggen dat de schorsing van de 8 december strafzaak is opgeheven. Het besluit van de Krijgsraad is gunstig voor onze rechtsstaat.
De wetgever heeft er te lang over gedaan om een Constitutioneel Hof in te stellen. Daarom heeft de Krijgsraad nu zelf het Constitutioneel vraagstuk beantwoord en komt tot de conclusie dat de aanpassing van de Amnestiewet een ongeoorloofde inmenging is in een lopende strafzaak. De wetswijziging moet dan ook buiten toepassing blijven.
Met deze beslissing van de krijgsraad is het overduidelijk dat ze zich wel degelijk mag uitspreken over de rechtmatigheid van de Amnestiewet. Door deze beslissing is de rechtsstaat in Suriname overeind gebleven.
VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!