Rosebel voert Smart Energy Program in

Duurzaamheid en milieuzorg zijn leidende principes binnen de bedrijfsoperatie van Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel). In haar streven naar constante verbetering van haar milieuprestaties heeft het bedrijf de “Rosebel Smart Energy Program” ingevoerd. Het doel van dit programma is om efficiënter om te gaan met energie en de uitstoot van CO2 te verminderen. Eén van de grote projecten van Rosebel om te investeren in schone en duurzame energie is geweest de bouw van de Zonne-energie Plant met een geïnstalleerd vermogen van 5 megawatt. De opgewekte energie, die wordt gebruikt op de bedrijfslocatie, heeft ervoor gezorgd dat Rosebel minder energie hoeft af te nemen van het vaste electriciteitsnetwerk van de Energie Bedrijven Suriname en is een goed voorbeeld van de toepasbaarheid van hernieuwbare energie in de mijnbouwsector. Door de zonne-energie Plant wordt jaarlijks 5400 ton CO2 minder uitgestoten. Een bijkomend voordeel is een jaarlijkse besparing van 2 miljoen liter water; de hoeveelheid water die een dieselgenerator nodig zou hebben om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als de zonne-energie Plant. Reeds in 2014 heeft Rosebel een interne multi-disciplinaire Energie Team geïnstalleerd, bestaande uit o.a. milieudeskundigen en ingenieurs. Het Energy Team heeft richtlijnen samengesteld voor een kostenefficiënt gebruik van energie en de vermindering van de uitstoot van CO2. Rosebel is inmiddels begonnen om deze voorstellen in te voeren. Zo lopen er momenteel pilotprojecten voor energiezuinige verlichting, zuinigere airco verbruik en productie van warm water door gebruik van minder energie. Op woensdag 8 juni is, als onderdeel van de Rosebel Smart Energy Program, een Energy Fair georganiseerd op de Plant in Brokopondo. Op deze tentoonstelling is er informatie verstrekt aan de werknemers over de verschillende projecten die in uitvoer zijn om energie te besparen. Ook is informatie gegeven over hoe zuiniger om te gaan met energie, zowel op het bedrijfscomplex als thuis.
Het milieubeleid van Rosebel op het gebied van energie heeft internationale erkenning gekregen middels de toekenning van een “Towards Sustainable Mining Leadership Award” door de Mining Association van Canada. Hiermee is Rosebel de eerste mijn in Zuid-Amerika die in aanmerking is gekomen voor deze onderscheiding. Soetjipto Verkuijl, Energy Team Leader, zegt over het Smart Energy Program: “Vooral in deze tijden van klimaatverandering en stijgende energiekosten is het belangrijk om innovatieve manieren te bedenken om slimmer om te gaan met energie en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als bedrijf hebben wij ons gecommitteerd aan een energiezuinig beleid, waarbij wij ook onze werknemers bewuster willen maken, in de verwachting dat ze de bruikbare tips en maatregelen meenemen naar huis.”

error: Kopiëren mag niet!