Krishna Mathoera krijgt leiding VHP Wanica

Krishna Mathoera
Krishna Mathoera
In navolging van de installatie van het Districtscoördinatieteam (DCT) van Paramaribo, heeft de voorzitter van de VHP het nieuwe bestuur van DCT Wanica geïnstalleerd op basis van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van de partij. De voorzitter van de partij is in genoemde hoedanigheid, ook voorzitter van het DCT Wanica die op zijn beurt de taken en verantwoordelijkheden delegeert naar de ondervoorzitter van het bestuur. Indachtig de genderfilosofie van de partij is het DNA-lid Krishna Mathoera benoemd tot ondervoorzitter, die als sterke vrouw de partij in dit district moet loodsen naar de komende verkiezingen.
Het was belangrijk om bij de samenstelling van de nieuwe leiding van de partij in Wanica, ervoor te zorgen dat er een ijzersterk en dynamisch team werd samengesteld dat ervoor moet zorgen de om kracht van de partij in Wanica, in ieder geval te consolideren en zelfs te vergroten. Voorts bestaat het bestuur uit Cecil Valies, Prahalad Sewdien en anderen, zodat de bromtjie djari van Wanica zich kan terugvinden in de samenstelling van de leiding. Ook de jongeren zijn goed vertregenwoordigd in het nieuw DCT-bestuur.
Dit bestuur zal een actievere rol moeten vervullen naar de ressortbesturen en de kernen toe. De informatievoorziening naar de structuren toe zal opgevoerd worden. Het nieuwe DCT-bestuur wordt in staat geacht de vernieuwingsfilosofie van de VHP gestalte te kunnen geven.

error: Kopiëren mag niet!