APS keurt optreden politie te Wit Santi ernstig af

Met grote bezorgdheid heeft de Amazone Partij Suriname (APS) kennis genomen van de gebeurtenissen op woensdag 8 juni 2016 in het district Para, waar gezagsdragers van het inheemse dorp Wit Santi door de politie zijn aangehouden en afgevoerd. De APS keurt de wijze van optreden ernstig af, omdat het in deze niet gaat om een criminele daad.
De grondenrechten kwestie is al geruime tijd heet hangijzer binnen de Surinaamse samenleving en daarom roept de APS de autoriteiten op, zeer omzichtig om te gaan met deze kwestie. De APS pleit voor meer betrokkenheid van de gemeenschappen bij de economische ontwikkelingen aldaar. Samenspraak, samenwerking en wederzijds respect zijn de woorden voor duurzame ontwikkeling. Communicatie met dorpsbesturen is de daad. Intimidatie en machtsvertoning vanuit de overheidsinstituten zal geen ontwikkeling brengen voor de gemeenschappen.
De APS zal de situatie blijven volgen en is inmiddels in beraad over deze kwestie.

error: Kopiëren mag niet!