Komst IMF, uitdaging en ontmaskering

Door het ministerie van Financiën is bekendgemaakt dat het IMF samen met het ministerie en wellicht ook de Centrale Bank van Ssurianme, ‘de samenleving’ zal informeren ‘over de overeenkomst die gesloten is’ van 7 tot en met 10 juni. Er is veel kritiek op het IMF en de overeenkomst. Deze kritiek kan ruim genomen betrekking hebben op een aantal zaken: het oogmerk en de drijfveer (dus het karakter) van het IMF, de inhoud van de overeenkomst en de voorwaarden. Het IMF zal vier dagen hier zijn en dat is een uitdaging aan het adres van de oppositie, delen van de vakbeweging en civil society. Dit is het moment voor de oppositie en andere critici om specifiek wat het Surinaamse programma betreft, het IMF te ontmaskeren. Er is kritiek op alles rond het IMF en ook wat betreft de deal, het gaat dan kennelijk om de exacte punten in de leningsovereenkomst en het programma, de voorwaarden en de allocatiemethode. Het ontmaskeren gebeurt door concrete vragen te stellen aan het IMF. De oppositie en delen van de vakbeweging worden uitgenodigd en aangemoedigd om die vragen alvast op papier te zetten en na de gesprekken te publiceren. In elk geval moet men de vragen publiceren en ook de antwoorden en ook wat de twijfels zijn. In principe had er al een bezwaarstuk moeten bestaan met de punten Het is aan het IMF om deze vragen te beantwoorden. Het moet gaan om concrete vragen die met concrete gegevens moet worden beantwoord. Als het IMF deze concrete vragen niet beantwoordt, dan is het aan het publiek om zijn conclusies te trekken. Als de oppositie en delen van de vakbeweging niet in staat zijn of nalaten om ontblotende en ontmaskerende vragen te stellen, dan zal dat leiden tot een beoordeling van de stakingen. Dan zal uitgemaakt kunnen worden of het gaat om inhoudelijke zaken of partijpolitieke zaken. Wanneer de vragen worden gesteld en het IMF die niet beantwoordt, zal dat leiden tot een betere beoordeling van de drijfveren en het oogmerk van het IMF. Wanneer het IMF op de vragen ingaat, dan zal beter kunnen worden uitgemaakt of de bezorgdheid en het afwijzen van het IMF en het programma, terecht zijn of niet. Gezegd moet worden dat, alhoewel genoeg mogelijkheid is geweest om inhoudelijke bezwaren aan te tekenen, de benadering van de oppositie en delen van de vakbeweging vooralsnog niet voldoende rationeel is. Men teert op de wijdverbreide impopulariteit van het IMF in landen die geen traditie hebben van goed bestuur. Internationale programma’s die niet samengaan met goed bestuur, ethisch overheidshandelen en een gevecht tegen de corruptie, zullen zonder meer mislukken. Het IMF zal niet op dagbasis in het land zijn om zich te verdedigen, het IMF mengt zich als instelling ook niet in het politieke polemiek en het sociaalmaatschappelijk debat. Wanneer zogenaamde IMF programma’s mislukken, kan het liggen aan het IMF(-programma, -monitoring), de regering die uitvoert of beide. De regering is op dagbasis in contact met de media en zal met het oog op de komende verkiezing niet gemakkelijk het boetekleed aantrekken. De samenleving zal voor een deel de schuld leggen bij de politiek die zich gaat verdedigen en voor een deel bij het IMF, die door niemand zal worden verdedigd. Op den duur sturen de regeringen het aan op een veroordeling van het IMF. Daarbij zijn zij het meest gebaat met het oog op de verkiezingen. Men zal dan zetels verliezen, maar toch niet zoveel als men zelf het boetekleed zou aantrekken. De impopulariteit van het IMF moet goed worden geanalyseerd. Het IMF heeft getracht zich te bewapenen door strakke rapportagevoorwaarden te stellen en het geld voorwaardelijk ter beschikking te stellen. Een improductieve inzet van de middelen, zal invloed hebben op de trekkingsrechten. Wanneer we het hebben over de inhoud, moet niet vergeten worden dat de Surinaamse regering een zware bezuiniging heeft uitgevoerd door in de begroting de geraamde uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 met bijna 50% terug te brengen in vergelijking tot de begroting voor het fiscale jaar 2015. Het IMF was toen nog niet aan de orde. Normaliter breken er al stakingen uit tegen deze soort van bezuinigingen. Tegelijkertijd is opvallende dat aan de grondoorzaak van het probleem, corruptie, niets is gedaan.
Met het bovenstaande is absoluut niet gezegd dat het IMF een prachtig instituut is en dat hij alleen of hoofdzakelijk kijkt naar het belang van de (ontwikkelings)landen die bij hem aankloppen. Het kan dat zaken in het programma of de lening niet bevorderlijk zijn voor het herstel van Suriname. Wij hebben ons inhoudelijk kritisch uitgelaten door het programma te citeren. Overigens moet worden opgemerkt dat dit mosterd na de maaltijd is. Deze communicatie had voor de ondertekening moeten plaatsvinden. In elk geval moet ook worden afgeraden de impliciete intimidatie van de protesterenden. Het geluid dat de inlichtingendienst met de zaak zal bemoeien, is intimidatie en zwaar overtrokken. De inlichtingendiensten moeten zich op bedreigingen bezighouden en niet met burgers die hun civiele rechten uitoefenen. De komende dagen zullen maskers vallen. Aan welke kant is nog niet bekend.

error: Kopiëren mag niet!