Wegenbelasting: extraatje voor de regering?

Radjen Kisoensingh
Radjen Kisoensingh
President Desire Bouterse heeft meer dan eens aangegeven dat het nodig zal zijn om meerdere belastingheffingen door te voeren vanwege de financiële situatie in het land. Met belastingheffingen kan de overheid haar overheidsinkomsten verhogen. Bij de presentatie van het crisisplan in april noemde de president onder andere de wegenbelasting die in de komende periode zou worden ingevoerd. Dit terwijl de wegenbelasting al sinds 2006 als component in de brandstofprijs is opgenomen, nadat de herinvoering van de wegenbelasting was afgeblazen. De gelden van deze component dienden de Wegenautoriteit van Suriname toe te komen voor het onderhoud van de Surinaamse wegen. Het nu apart invoeren van de wegenbelasting zou betekenen dat Surinamers twee keer zouden moeten opdraaien voor dezelfde belasting. Dubbele belasting betalen is niet alleen nationaal, maar ook internationaal aanvechtbaar, het is bovendien onrechtvaardig.
Precies om deze reden richtte Radjen Kisoensingh, publicist en gewezen voorzitter van de politieke partij 1 Suriname, in 2011 een protestgroep op onder de naam ‘mobiel Suriname’ op Facebook, met als doel burgers een forum te bieden, waar zij hun protest konden uiten over deze vorm van belasting. Kisoensingh geeft aan dat er al duizenden handtekeningen waren verzameld voor een petitie, die aan de regering zou worden aangeboden en waarin bezwaar was geuit tegen de invoer van de wegenbelasting. De toenmalige directeur van belasting gaf echter aan dat de heffing niet meer zou worden doorgevoerd, waardoor de groep afzag van het indienen van de petitie. In plaats van de wegenbelasting kreeg je nu dat dit component werd verwerkt in de ‘government take’. Er was desondanks al een wetsontwerp ingediend voor de herinvoering van de wegenbelasting. “Wanneer je dus nu de wegenbelasting apart gaat invoeren, is dit je reinste vorm van uitbuiting”, stelt Kisoensingh. Je gaat volgens hem dan de bevolking bestelen door op onrechtmatige wijze dubbel geld uit hun zakken te halen. Kisoensingh zegt dat indien de regering de herinvoering van wegenbelasting weer serieus aan het overwegen is, hij het deze keer aan anderen overlaat, die er belang bij hebben, om het voortouw te nemen om hun bezwaren aan te geven. “Het is altijd makkelijker om iets te proberen te voorkomen dan het achteraf te moeten corrigeren”, stelt hij. Dit was toen ook de opstelling van de protestgroep. Heel veel mensen zijn volgens Kisoensingh niet eens op de hoogte van de afspraken betreffende de wegenbelasting, die destijds zijn gemaakt en die ook zijn doorgevoerd. Een mogelijkheid voor de regering zou naar zijn mening zijn dat de regering dit wegenbelasting deel van de government take terugneemt en het apart belast als wegenbelasting of kentekenbelasting. Er zijn echter groepen die hier bezwaar tegen hebben, omdat zij aangeven dat de aparte belastingheffing meer nadelen heeft en corruptiegevoeliger is dan de belasting als component van de government take. De uiteindelijke vraag van deze groepen is of het wegenbelastingdeel uit de brandstofprijs gehaald zal worden alvorens het apart wordt ingevoerd, met het positief gevolg van een verlaging van de brandstofprijs, of als het blijft in de government take en een ‘extraatje’ voor de regering wordt.

error: Kopiëren mag niet!