VHP: CHS moet terugroeping Sapoen en Chitan uitvoeren

Zoals bekend heeft de Kantonrechter op 29 april, het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) veroordeeld om, overeenkomstig de wet terugroeping volksvertegenwoordigers en de kieswet, er zorg voor te dragen dat het CHS binnen zeven dagen na de uitspraak, bijeenkomt, om volgens de in de kieswet bepaalde wijze, te voorzien in de open gevallen vacatures van De Nationale Assemblee(DNA) als te gevolg van de terugroeping van de heren R.S. Sapoen en D. Chitan als volksvertegenwoordigers van DNA. Voorts was het CHS bij dat vonnis veroordeeld tot het voldoen van een dwangsom.
Tegen dit vonnis is wederom een kortgeding aangespannen door het CHS, waarbij werd gevraagd om op te schorten de werking van eerder op 29 april gewezen vonnis tot bij een in kracht van gewijsde gegane vonnis zal zijn beslist over de rechtmatigheid van dit vonnis. Ook werd gevorderd dat om de VHP, de NPS, de PL, de heren B. Mohab Ali en P. Sardjoe elk te verbieden om de aangevangen executie van het genoemd vonnis te continueren. Gesteld werd door het CHS dat het vonnis apert onjuist en onuitvoerbaar zou zijn.
De rechter besliste op 6 mei 2016 dat de vordering van het CHS niet toewijsbaar is en het CHS werd veroordeeld in de proceskosten.
Tegen deze veroordeling heeft het CHS op 11 mei 2016 het Hof van Justitie benaderd met een en het zelfde verzoek namelijk de werking van het vonnis op te schorten, en de VHP, de NPS, de PL, en de heren Mohab Ali en Sardjoe te verbieden de executie van het vonnis van 29 april 2016 te continueren totdat in een hoger beroep zal zijn beslist over het geschil. Wederom werd gesteld dat het vonnis van 29 april 2016 apert onjuist en onuitvoerbaar zou zijn.
De mediacommissie van de VHP maakt bekend dat bericht is ontvangen dat het Hof van Justitie ook dit verzoek van het CHS heeft afgewezen op 2 juni 2016.
Hiermee is duidelijk geworden dat het gewezen vonnis, waarbij het CHS is veroordeeld om bijeen te komen en te voorzien in de vacatures van De Nationale Assemblee(DNA) als gevolg van de terugroeping van de heren Sapoen en Chitan voornoemd, moet worden uitgevoerd door het CHS.
Als partij bevestigen wij onze respect voor de Rechterlijke Macht en voor de door haar gewezen vonnissen.
Lang leve de rechtsstaat.
VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!