Rusland en Venetiaan steken koppen bij elkaar

Desgevraagd heeft voorzitter Gregory Rusland bevestigd dat hij op woensdag 1 juni een ontmoeting heeft gehad met oud voorzitter Ronald Venetiaan. Uiteraard werden naast interne NPS- zaken de heersende politieke constellatie besproken. Vanzelfsprekend kwamen de financieel economische verwikkelingen die Suriname wurgen, ook aan de orde. Voorzitter Rusland achtte het op dit moment niet opportuun om gedetailleerd in te gaan op het hetgeen werd aangeroerd. Op de vraag als er met Venetiaan is afgestemd hoe zijn 80ste jaardag op 18 juni binnen de NPS te herdenken, werd ontkennend geantwoord. Het voorgenomen NPS jaardagfeest van Venetiaan werd tijdens voorgaande gesprekken wel besproken. Oud voorzitter Venetiaan ging daar niet echt op in. Hij vroeg om dit onderwerp op een ander moment te bespreken, omdat hij het een en ander nog moet nagaan.

error: Kopiëren mag niet!