Duizenden protesteren weer

©2016 - Kishan Ramsukul - www.ramsukul.com
©2016 – Kishan Ramsukul – www.ramsukul.com

Opkomst protestmanifestatie niet groter 3
Opkomst protestmanifestatie niet groter 1De protestmanifestatie, geïnitieerd door de gedeeltelijke-vakbeweging, heeft gisteren een ordelijk verloop gehad. Het gebouw van het parlement was zwaar beveiligd. De politie was goed vertegenwoordigd met ondersteuning van de oproerpolitie. Leden van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) liepen tussen de menigte. Ook waren er controleposten opgezet, waarvan één op de toren van het gebouw van het ministerie van Financiën. Het lag in de bedeling dat de vakbeweging en het gedeeltelijke bedrijfsleven haar misnoegen persoonlijk bij de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) zouden uiten. De leiders van de groep hadden graag dat de voorzitter zelf naar buiten trad om de brief in ontvangst te nemen. In het begin lukte dat niet vanwege het advies van de veiligheidsmedewerkers van DNA. De leiders werden in een groep van tien man naar binnen uitgenodigd. Dat wilde men niet hebben.
Een groep aanwezigen was niet te spreken over de houding van de voorzitter. “Vóór de verkiezingen kwam ze tot in onze huizen om stemmen te vragen. Nu kan ze niet eens tot de poort lopen om ons in de ogen aan te kijken”, stelde een groep gebelgde protesterenden. Vaststaat dat het ging om veiligheidsoverwegingen. VHP-parlementariër Chan Santokhi merkte bij de verwelkoming van de groep direct op dat hij zoveel veiligheid onnodig vond. Na een poos te hebben gepersisteerd, kwam de voorzitter naar buiten, hoorde het misnoegen aan en nam de brief met als kopstuk ‘Eisen van het volk van Suriname’ in ontvangst.
Opkomst niet minder dan vorige keer
De instroom van de protesterenden was trager dan de vorige manifestatie. Aan het eind van de manifestatie was wel op te merken dat het aantal aanwezigen bijna hetzelfde was als de van de vorige manifestatie. De groep is niet groter geworden. Vakbondsman Robby Naarendorp stelt wel dat de opkomst niet minder is dan de vorige keer. Tussen de protesterenden waren er ook mensen die de leuze ‘Weg met Bouta’ gilden. Dat was in ieder geval niet waar de vakbeweging, bij monde van de vakbondsleiders, zich voor inzet. Vakbondsman Murwien Leeflang beschouwt deze leuze als de mening van het volk. “Als mensen andere zaken hebben, dan is dat voor hen. Wij hebben een eigen strijd die wij leveren. Wij moeten op dit moment het volk informeren. Voor ons zijn de maatregelen, die met IMF komen, belangrijk”, stelt Leeflang. SPA-voorzitter Guno Castelen stond ook tussen de groep die de leuze ondersteunde. Hij beschouwde zich niet als deel van de vakbeweging, maar als deel van het volk en gilde dus ook mee. “Het volk wil dat er verandering komt. Het volk brengen naar IMF is schandalig. If you can’t stand the heat, go out of the kitchen. Mi no mang poering. Soema é poti a dat e poeroe. A volk mang poering”, stelt Castelen.
Een andere burger stelde dat de regering nu eindelijk moet begrijpen dat zij geen andere keus heeft dan met het parlement (de oppositie), de vakbeweging en relevante maatschappelijke groeperingen aan tafel te zitten om vast te stellen hoe uit deze situatie te komen. Een groot deel van de demonstranten heeft geen hoop dat de volksvertegenwoordiging de regering tot orde zal kunnen roepen. Vele mensen die door Dagblad Suriname zijn gesproken, waren er gewoon bij om hun stemmen te laten horen en niet per se om hun hoop in de volksvertegenwoordigers te doen blijken. Men wenst wel een spoedige oplossing. Leeflang heeft ook geen geloof dat het huidig parlement de samenleving zal kunnen helpen. “If deng mang beng wang hep oenoe, deng mang ben yep oenoe omeng langa in a parlement. Kow no horoe sref a spotu. Den mang hab a meerderheid in a parlement”, stelt Leeflang.
Wensen president komen wel uit
Berenstein richtte zich op de recente uitspraken van de president. Volgens hem vertelt het staatshoofd niet altijd de waarheid, maar zijn wensen voor het volk komen wel uit. “De president wenste ons slapeloze nachten, verwijzende naar de uitspraak van de president “Ik wens u een slapeloze nacht toe” bij de viering van de dag der revolutie. “Oen no mang sribi now, want we firing in oen zaka”, stelde Berenstein. Wilgo Valies is niet te spreken over de uitspraak van de president dat hij moe is het gezicht van Valies te zien. “Te joe weri sang joe moes doe?”, vroeg Valies aan het publiek. Hij verwachte waarschijnlijk als reactie van het publiek, ‘Dan moet je gaan slapen’. Die reactie kreeg hij niet. “Au tang shi mi fesi solanga a sidong drape”, aldus Valies.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!