Agrarische Federatie Suriname als overkoepelend orgaan voor agrariërs

Agrarische Federatie Suriname als overkoepelend orgaan voor agrariërs
Agrarische Federatie Suriname als overkoepelend orgaan voor agrariërs2De Agrarische Federatie Suriname is een organisatie van bedrijven, verenigingen, coöperaties, en andere organisaties actief in en/of betrokken bij de agrarische sector. Gisteren was de proclamatie van de organisatie feit. Het gaat hierbij om de totale agrarische waardeketen, d.w.z. vanaf de toeleverende tot aan de verwerkende en distribuerende functies.
AFS heeft als doel de belangen van de verschillende agrarische sub-sectoren te verwoorden, te behartigen en een schakel te zijn tussen deze sub-sectoren en politieke beleidsmakers in het land.
Volgens voorzitter Sanchit Riekhnath is het platform een apolitieke organisatie. De organisatie is volgens Riekhnath vooralsnog gelukkig niet door de politiek benaderd. Dat wil men ook niet hebben. “Het moment dat de politiek zich bemoeit met productiebedrijven, gaat het allemaal mis”, stelt Riekhnath.
Wim Bainath, voorzitter van de Landbouw Coöperatie Kwatta had het moment van realisatie van deze stap liever al vlak na de onafhankelijkheid van Suriname zien gebeuren. De bewustwording over de importantie van zo een federatie heeft volgens hem te lang geduurd. “Men heeft nu eindelijk ingezien dat schreeuwen als een enkel individu geen zin heeft. Je moet een overkoepelend orgaan hebben om met de overheid te onderhandelen. Zo kun je ook een verbeterde en sterke positie bemachtigen” , stelt Bainath.
Riekhnath meent ook dat agrariërs in georganiseerd verband meer kunnen bereiken. “Overal in de wereld zijn organisaties zich bezig te verenigen. In Suriname is dat niet het geval; de sector is te verdeeld. Een ieder doet het hier op zijn eigen manier, en dat is heel gevoelig omdat de verdeel- en heerspolitiek l snel haar intrede doet”, stelt Riekhnath.
De organisatie zal de diverse sub-sectoren beter organiseren. Boeren raken gauw gedemotiveerd vanwege de aanhoudende regens. Dit zelfde verhaal is te horen in de grote droge tijd. In beide gevallen is de productie laag, het aanbod weinig en de prijs hoog. Volgens Riekhnath moet er consistent gestructureerd beleid komen.
Prahlad Sewdien directeur-eigenaar van visserijbedrijf Namoona NV stelt dat de boeren altijd geïnteresseerd zijn in het verenigen. De kostprijs van de productie van de boer ligt echter continu te hoog. Hierdoor kan men noch op de lokale markt, noch op de internationale markt (los van al de eisen die de markt stelt) concurreren. Geld lenen is voor boeren te duur. De fiscale voorzieningen laten ook veel te wensen over. Guyana bijvoorbeeld heeft de invoerrechten op alle importen voor de agrarische sector afgeschaft. Ook het probleem van vergrijzing in de agrarische sector vergt veel aandacht.
Kijkende naar deze ontwikkelingen stelt Sewdien dat de federatie zaken zal moeten afdwingen om duurzame oplossingen te realiseren. “Wij willen ook een bijdrage leveren aan goedkope kredietverlening. Wij willen een agrarische spaar- en krediet coöperatie oprichten. We zullen sparen om de boeren van goedkoop krediet te voorzien”, meent Sewdien.
De oprichting van de organisatie is geschied door 13 organisaties in de agrarische sector. Over drie maanden heeft de organisatie haar eerste evaluatiemoment. Volgens de voorzitter is er heel wat werk aan de winkel. Op basis van het werk en de evaluatie zullen de meetpunten van de organisatie worden kenbaar gemaakt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!