Gemeente reageert

Terwijl de regerende partij steeds aangeeft dat er handlangers van het buitenland zich bevinden in de top van oppositiepartijen, heeft het er veel van dat deze sympathisanten van het Westen waarschijnlijk stevig gehuisvest worden in de eigen partij. Dat bleek tijdens de behandeling van de ratificatie van het herziene Handvest van de OIC. We hebben bij die gelegenheid gekeken in het handvest van de OIC en aangegeven dat de organisatie landen als Suriname en Guyana wel accepteert en ten volle. Onze minister van Buza heeft eerder ook aangekondigd dat Islamitisch bankieren/financieren geïntroduceerd zal worden in Suriname en ze haalde wereldnieuws daarmee. In 1996 werd Suriname lid van de OIC en het Handvest werd toen integraal gepubliceerd in De West, zodat een ieder het kon lezen. Terecht is door de burgerij de vraag gesteld waarom er een negatieve tendens in DNA is geweest tegenover de ratificatie van het herziene handvest. We vonden dat het aanstellerij was in de eerste plaats, om op te vallen omdat Islam-gerelateerde onderwerpen de hele dag in het nieuws zijn. Immers, tot veel om op te vallen komen DNA-leden in Suriname niet gemakkelijk. Maar het had ook te maken met de mode die zich voordoet in de USA (Trump) en Europa (Geert Wilders en anderen). Maar een verklaring is ook dat het gaat om de inhoud, dat men daadwerkelijk niet gelooft in de plurale samenleving en de seculiere staat. Dat zien we wanneer men vanuit de regerende partij politieke optredens maakt. Het gehoor wordt aangespoord om minutenlang versjes uit de Bijbel op te zeggen. Waarom zou dat wel mogen, maar van andere religiën niet? De houding in DNA gerelateerd alsof de Islam iets vies zou zijn en er geen indruk moet zijn dat wij een Islamitisch land zijn, heeft vragen opgewekt. Zijn er krachten die van Suriname een formeel christelijk land willen maken en het christendom als norm willen instellen? We hebben eerder kanttekeningen geplaatst op de verklaringen en oplossingen die door een DNA-kandidaat van de DOE zijn aangehaald op de radio naar aanleiding van de zogenaamde ‘trances’ waarin schoolkinderen zouden raken. We hebben eerder ook kanttekeningen geplaatst voor de opvattingen die betaalde geestelijke begeleiders van het staatshoofd ‘buitenparlementair’ innemen en het concept van de seculiere staat indirect afwijzen. Er zijn geen diepgaande discussies in Suriname gevoerd met betrekking de inrichting van de staat en de rol van religie. Er wordt beweerd dat Surinamers gelovige mensen zijn, maar wat vinden zij van de relatie van de religie tot de staat. En bezitten ze genoeg informatie over moderne politiek en de (wereld)historie om geïnformeerd opvattingen te hebben. Door de OIC worden regulier rapporten gepubliceerd over het fenomeen ‘islamofobie’ (haat/vrees tegen de Islam) welke plaatsvindt voornamelijk in Europa en ook in andere landen zoals bijvoorbeeld Myanmar. Beweerd wordt door Amnesty International dat de Rohyngia moslims tot de meest vervolgde groep mensen wereldwijd behoort. De fobie getoond vanuit twee partijen heeft de SIV genoopt om zondag een open dag te houden in haar moskee. Het is de wereldbenoemde moskee die naast een synagoge staat. Naar onze informatie is de moskee open voor iedereen tijdens gebedsdiensten die willen meedoen aan het gebed. Verder is de moskee na afstemming ook altijd open geweest voor bezoek van geïnteresseerden. Er zijn veel misvattingen over de religie vanwege de wereldpolitiek en de westerse media, maar ook door organisaties als Isis en de westerse media. Er is in veel landen in het Midden Oosten en Azie een verwevenheid tussen het geloof (dat een belangrijk deel van het leven uitmaakt) en de politiek (lees: de jacht op oliegeld). Over de religie zelf heeft dat niets te maken, welke over de manier waarop de betreffende personen hun religie wel of niet willen belijden. De moskee met haar architectonische bijzonderheden en de religie stonden gisteren centraal. Aanleiding voor de open dag is volgens de verenigingsvoorzitter dat “invloedrijke politici in ons land gedurende de afgelopen dagen hun duidelijke fobie voor de Islam kenbaar hebben gemaakt”. Volgens de voorzitter weten personen weinig af van de Islam, die één van de meest onbegrepen levenswijzen en religiën is. “Ondanks de naam van Vrede, wordt Islam voor het overgrote deel van de tijd vereenzelvigd met oorlog en terreur.” Een andere misvatting is dat de religie heel conservatief is en gezien wordt als een instelling die stimuleert om vrouwen en minderheden te onderdrukken, stelt hij. Bijna dagelijks komen er toeristen en studenten over de vloer. De toeristen zijn vooral geïnteresseerd in de ligging naast de synagoge. Zij stellen veel vragen over de godsdienst, gendergelijkheid en inrichting van het gebouw, vertelt de SIV-voorman. Wellicht is dit het moment dat de gemeenten hun deuren iets wijder openzetten voor derden. Hindoegemeenten moeten dat ook meer doen. De komende Ied-ul-Fitr biedt daartoe de gelegenheid met een lunch.

error: Kopiëren mag niet!