Steve Geerlings: “We kennen geen gratis stroom hier”

Werknemers in dienst van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) betalen significant minder voor hun stroomverbruik. “EBS’ers betalen maximaal SRD 15 voor stroom per maand, terwijl hun verbruik hoog is. Dit is in hun cao opgenomen als arbeidsvoorwaarde. 1500 EBS’ers betalen minder dan SRD 100 per maand. Dat is bekend van hen, alleen durft niemand het aan te pakken.” Dit zijn enkele opmerkingen vanuit de samenleving, waarmee Dagblad Suriname in de afgelopen periode telkens mee is geconfronteerd. Dit is één van de discussiepunten binnen de energiesector en specifiek binnen de EBS. Één der meningen is dat indien de overheid stopt met subsidies, ook de subsidie aan de werknemers van de EBS moet worden teruggedraaid. ‘Spreken wij terecht van ‘subsidies’?’
Personeelstarief
Vakbondsleider Steve Geerlings vindt deze benaming onjuist. “Alle EBS’ers betalen hun rekeningen. We kennen geen gratis stroom hier. Het is noch een subsidie, noch een korting”, stelt Geerlings. De vakbondsman kon niet specifiek aangeven wat het personeelstarief is. Op basis van het verbruik kan het dat bepaalde mensen meer dan SRD 100 betalen. Het kan ook SRD 30 zijn. Het hangt volgens hem totaal van het verbruik af, verdedigt Geerlings dit betaalsysteem.
“Het personeel betaalt gewoon een personeelstarief”, stelt Geerlings. Dit werd vastgelegd in de tijd toen de EBS nog de Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij NV (Ogem) was. Destijds moesten de werknemers vanwege verschillende redenen een verhoging krijgen. Omdat de Ogem toen niet voldoende geld had, heeft men een personeelstarief vastgesteld, dat nu ook vastgelegd is in de collectieve arbeidsovereenkomst. “Alle bedrijven hebben privileges voor hun werknemers. Mensen praten niet erover, maar ook de SLM en Telesur bijvoorbeeld hebben dat. Als de rekeningen verhoogd worden voor de samenleving, gaan die van ons ook omhoog”, stelt Geerlings.
Gregory Rusland, gewezen minister van Natuurlijke Hulpbronnen, stelt dat in zijn periode dit onderwerp geen prioriteit heeft genoten. Hij richtte zich op andere zaken. “Vandaar de EBS in onze periode positief draaide. Wij waren al op het punt om te beginnen met het aflossen van de schulden. Na 2010 kwam er een wisseling bij de wacht van de EBS, met al de gevolgen van dien”, stelt Rusland. Met de nieuwe situatie van de energietarieven wordt alles afgewenteld op de samenleving. Dat betekent dat er consequenties zijn, in de zin van dat wat niet betaald wordt aan de ene kant, aan de andere kant wel betaald moet worden. Ondanks deze situatie stelt Rusland dat de werknemers van het bedrijf niet van de ene op de andere dag moeten worden opgezadeld met een nieuwe tarievenstructuur, gezien het personeelstarief een verworvenheid is in het kader van hun arbeidsrecht.
Rusland bedoelde niet aan te geven dat er niet naar moet worden gekeken. Indien het personeel de volle slag zal moeten betalen, zoals een groot deel van de samenleving wenst, zou er volgens Geerlings voor het EBS-personeel een ander model moeten worden bedacht. Volgens Rusland zal het personeel anders moeten worden tegemoet gekomen. “Toen deze regeling kwam, moesten de salarissen van de EBS’ers meer zijn. We hebben langer dan 30-35 jaar ermee geleefd”, stelt Geerlings. Gezien deze regeling een faciliteit is die een deel van het loon dekt, werd Geerlings gevraagd als loonsverhoging een optie zou moeten zijn. Hij reageerde positief voor loonsverhoging als een mogelijkheid.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!