Stichting Perisur organiseert training over rouwverwerking bij babysterfte

Stichting Perisur organiseert een eendaagse training over rouwverwerking bij babysterfte. De training wordt verzorgd in het auditorium van het St. Vincentius Ziekenhuis. Er nemen 23 personen deel aan de training. De deelnemers zijn afkomstig van de verschillende ziekenhuizen en van de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending. De deelnemers zijn artsen, verloskundigen, obstetrieverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Het ligt in de bedoeling dat er in elke zorginstelling, waar er zwangerschapsbegeleidingen en bevallingen plaatsvinden, een werkgroep ontstaat die de training omzet in een concrete aanpak van de rouwverwerking. Zorgverleners zijn vaak onvoldoende getraind om de ouders begeleiding te bieden in zo een droevige aangelegenheid. Niet zelden kan ook de zorgverlener zelf de emoties niet in bedwang houden. Gebleken is dat er veel vraag is naar deze training in rouwverwerking.
Doelen van de training
De leerdoelen van de training zijn o.a. het vergroten van de algemene kennis over perinatale sterfte, het herkennen van de verschillende stadia van rouwverwerking, het kweken van meer begrip en empathie voor de ouders die een baby zijn kwijtgeraakt en het ondersteunen van zorgverleners, die zelf geëmotioneerd zijn geraakt. De trainers zijn namelijk epidemioloog Ashna Hindori- Mohangoo, psycholoog Sila Kisoensingh, obstetrieverpleegkundige Hellen Wesenhagen-Doerga en intervisiecoach Satya Hindori. “We willen ook een landelijke werkgroep rouwverwerking oprichten met vertegenwoordigers van alle instellingen om ouders die een baby hebben verloren een blijvende herinnering te bieden en hiermee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verwerking van het verlies”, meldt coördinator van de training Hindori- Mohangoo. In het ’s Lands Hospitaal bijvoorbeeld is er al een commissie rouwverwerking actief, onder leiding van zr. Wesenhagen-Doerga. Hun aanpak zal door haar worden toegelicht, zodat het een inspiratie kan vormen voor de andere instellingen. Uiteindelijk moeten getroffen ouders zich in elke instelling beter begrepen voelen in hun verdriet en mogen zij professionele begeleiding vanuit de zorgverleners verwachten bij de verwerking van het rouwproces.
Stichting Perisur
Stichting Perisur is in 2015 opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom zwangerschap en geboorte in Suriname, om zodoende de relatief hoge babysterfte in Suriname te helpen terugdringen en geboorte-uitkomsten te verbeteren. Naast trainingen in rouwverwerking beijvert de stichting zich om nieuwe interventies op het gebied van zwangerschap en geboorte in Suriname te ondersteunen, zoals preconceptiezorg, groepszwangerschapszorg en perinatale audits. In de nabije toekomst zal ook gewerkt worden aan het ontwikkelen van zwangerschapsboekjes en het geven van meer voorlichting aan de gemeenschap over zwangerschap en geboorte.

error: Kopiëren mag niet!