Raymond Sapoen: “IMF zal partijoverschrijdende hervormingen waarmaken”

“De gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is niet een kwestie van willen of niet. Het moet, omdat Suriname geen ander keus heeft. Ik heb vanaf het begin gezegd dat als wij nu eruit willen komen en fundamenteel veranderingen willen aanbrengen, moet dat kunnen zonder of met IMF. Wij moeten gewoon een eigen hervormingsprogramma op tafel leggen en draagvlak geven aan alle stakeholders. Hierdoor kan dat dan in een vastberaden meerjarenplan worden uitgevoerd.” Dit zegt assembleelid Raymond Sapoen aan Dagblad Suriname. Vandaag zal de board of directors van het IMF een beslissing nemen over de USD 478 miljoen betalingsbalanssteun aan Suriname. De politicus benadrukt dat landen, die in het verleden ook in financiële problemen zaten, met het uitvoeren van een eigen hervormingsprogramma ook vooruit zijn gegaan. Echter hebben opeenvolgende regeringen in Suriname steeds nagelaten om dit te doen en zich gewoon laten leiden door verkiezingswinst. Nu denkt hij wel dat het besef bij de regerende partijen doorgedrongen is dat partijoverschrijdende hervormingen doorgevoerd moeten worden. “Wij hebben verzuimd een eigen nationale hervormingsprogramma te initiëren en dat maakt dat wij dat nu gaan moeten doen. Wil je dat het gras groeit, heb je dan externe expertise en financiering nodig. IMF is in dat opzicht de instantie bij uitstek die dat onder heel zachte voorwaarden kan begeleiden”, aldus Sapoen.
Suriname in gebreke geweest nodige wetgevingsproducten in orde te maken
“Mensen zeggen zo mooi dat wij diasporakapitaal hier hebben en andere banken daar hebben. De andere banken zijn pas geïnteresseerd wanneer ze weten dat landen een bepaald vermogen hebben om terug te betalen. Dat kunnen landen pas wanneer hun economisch structuur daarvoor ingericht is.” Volgens de politicus is bij het aangaan van leningen bij andere financiële instellingen belangrijk dat landen een comptabiliteitswet hebben, hun stroomrekening op tijd kunnen betalen, een goede investeringswet en een goede wet op de jaarrekening op tafel kunnen leggen. Dan pas zijn deze banken geneigd om de lening te verschaffen. Sapoen benadrukt dat deze wetten echter al lang in orde moesten worden gemaakt, omdat zij reeds jaren opgenomen zijn in beleidsnotities van verschillende ministeries. Zo is iets als de investeringswet al zeker 6 tot 7 jaren op het bord van het ministerie van Financiën. Ook de consumentenbeschermingswet en de wet op intellectual property rights liggen al jaren op Handel & Industrie en Justitie.
Regering heeft zaken al in orde gemaakt
Sapoen benadrukt dat als hij uitgaat van de verklaring van de regering, hij weet dat Suriname al voldaan heeft aan alle prior actions die door het IMF zijn gesteld. Los van het IMF had Suriname volgens hem reeds bijzondere inspanningen gepleegd om de uitgaven te verminderen en de inkomsten te verhogen. Volgens hem zullen wij precies als andere landen door deze zure appel moeten doorbijten. “Wij zitten nu in een heel andere situatie die verschilt van de jaren ’90. Toen had je alleen Nederland die donor was en de afname van bauxiet en aluinaarde nog goed was. Nu heb je een bredere basis waarmee de verdiencapaciteit kan worden vergroot”, aldus Sapoen.
Verhoging stroom- en watertarieven moest komen
Sapoen benadrukt dat de doorgevoerde verhogingen van de stroom- en watertarieven met of zonder de eis van het IMF, afgeschaft moesten worden. “Als land moesten wij op een bepaald moment de subsidies afbouwen en we hebben dat gefaseerd laten plaatsvinden toen het IMF nog niet on-board was”. De negativiteit richting het IMF komt naar zijn mening om de ervaring die bepaalde landen met hun hebben gehad waar in het ene geval IMF wordt gezien als de reddende engel en in het ander geval als de boosdoener. “Het heeft natuurlijk voor het grootste deel te maken met jouw eigen inspanningen als land”, aldus de politicus.
FR

error: Kopiëren mag niet!