Simons onderkent behoefte aan meer overheidscommunicatie

1 Simons onderkend behoefte aan meer overheidscommunicatieParlementsvoorzitter Jennifer Geerlings –Simons was aanwezig op de eerste dag van het allereerste communicatiecongres in Suriname. De organisatie ligt in handen van het Centrum voor Communicatie en PR (CCPR). Het thema van het congres is ‘De kracht van communicatie tot succes’. Simons stelde dat ‘we er rekening mee moeten houden dat nog voordat we onze mond hebben opengemaakt, er al communicatie heeft plaats gevonden’. Dit kan bewust of onbewust want we communiceren constant. Mensen gaan deze communicatie dan interpreteren binnen hun eigen kaders. In Suriname is er volgens haar een grote behoefte aan betere communicatie. Zeker vanuit de overheid is er volgens Simons behoefte aan betere maar ook meer communicatie. Simons merkte terloops op dat er misschien ook een keer een communicatietraining voor politici georganiseerd zou moeten worden in Suriname. “We communiceren altijd. Ook de overheid communiceert altijd. Niets zeggen is ook communiceren. Iets zeggen is communiceren en ook hoe het wordt opgevangen.” Er is volgens de politica een kant aan communicatie die wij niet moeten vergeten. Doelgerichte communicatie kun je gebruiken voor verschillende doelen zoals onderwijzen of waarschuwen of motiveren. Dit laatste door het geven van de juiste informatie om mensen zover te krijgen om zich te ontplooien. Alhoewel communicatie in de regel neutraal is, kun je communicatie ook gebruiken om mensen bang te maken en te intimideren. Dit wordt soms bereikt door de juiste informatie te geven en soms door onjuiste informatie te geven. Het is allemaal afhankelijk van het doel dat men wil bereiken.
“Wanneer we samen begrijpen hoe belangrijk communicatie is, moeten we met elkaar overeen kunnen komen dat het ook belangrijk is dat we proberen te achterhalen wat iemand bedoelt met de communicatie. Wat is het dat die persoon probeert te bereiken. Omgekeerd moeten wij ook duidelijk zijn in onze communicatie over het doel dat wij proberen te bereiken of juist niet als wij niet willen dat die persoon dat weet.” Communicatie is volgens Simons een geweldige wetenschap maar het is ook heel erg simpel. “We communiceren altijd over een barrière heen van de pre-communicatie die al is gebeurd. In het huidige tijdperk zijn er veel communicatiemogelijkheden via een heleboel kanalen. Dit betekent dat mensen constant beïnvloed worden van buiten door mensen die ze wel of niet kennen met allerlei informatie die zij niet kunnen controleren op het moment dat ze het binnen krijgen, maar de informatie heeft wel effect. Het geeft een beeld in hun hoofd en je krijgt bepaalde reacties. Ook overheden hebben nu geweldige mogelijkheden om mensen te bereiken en tegelijkertijd komen er barrières, omdat de communicatie nu ook van alle kanten komt. Maakt niet uit wie wat wil vertellen aan wie, het kan. En dat is een nieuwe tijd.” Dit is waar Simons specifiek aandacht voor wenste te vragen.
Naar aanleiding van een recent televisieprogramma op de Nederlandse televisie besefte Simons dat de reden waarom oude politieke figuren, van 40 en 50 jaar terug, zo vaak als helden en als goed gezien worden, veel te maken heeft met het feit dat er toen minder communicatie was en minder informatie vanuit de overheden. “Deze zelfde mensen zouden vandaag op FB zijn verguisd, maar toen wist niemand wat er gebeurde”, stelt Simons. Communicatie is niet goed of slecht. Het is er altijd. Doelgerichte communicatie is van groot belang voor onszelf en onze omgeving en ook van overheden naar de gemeenschap en terug. “Het is niet eenvoudig als je doelgericht wil communiceren. Als je geen begrip hebt van de andere invloeden en de pre-communicatie. Als je niet weet in welke conditie de persoon verkeert zoals angstig of relaxed enzovoorts, dan weet je volgens Simons ook niet hoe die communicatie overkomt.

error: Kopiëren mag niet!