Dc’s dienen begrotingen in

De districtscommissarissen van alle districten hebben gisteren bij de minister van Regionale Ontwikkeling (RO) zoals wettelijk vereist, hun districtsbegrotingen ingediend. Dit was de concretisering van het traject dat begon met de hoorzittingen in de verschillende ressorten van de districten. De plannen die daaruit zijn voortgevloeid, zijn uiteindelijk becijferd.
Niet alles wat in de begrotingen staat, regardeert het ministerie van RO. De minister zal na ontvangst van de begrotingen en het te hebben doorgenomen, in overleg treden met zijn collega bij Financiën. Wat niet verwaarloosd moet worden, zijn de medebewindstaken van andere ministeries zodat zij weten welke zaken in welke districten moeten worden gerealiseerd.
De wet verplicht dat de stem van de burgers vertaald moet worden in beleid. Dagblad Suriname krijgt vaak klachten van vooral resortraad-leden die aangeven, moeite te hebben met het op 1 lijn staan met de dc’s. Dit betekent dat er begrotingen worden opgesteld, die geen geweldige ondersteuning genieten van een deel van de gekozen volksvertegenwoordigers. Volgens velen daartussen zijn dc’s zeer autoritair en luisteren niet graag naar hen. De vraag is, waarom men niet in beroep gaat bij de bevoegde instanties.
Volgens minister Edgard Dikan moet de decentralisatiegedachte echt gaan leven. “Het mooie van het systeem is dat zaken daar beslecht moet worden. Anders blijft men onder een soort van curatelestelling als men telkens naar een beroepsinstantie moet gaan. Natuurlijk staan wij altijd open. De mensen kunnen brieven schrijven”, stelt Dikan.
In juli start het ministerie met de installatie van de districtsbesturen. Het districtsbestuur is een instituut waarbij er vertegenwoordigers zijn van de districten. “Vele mensen begrijpen decentralisatie niet. Bevoegdheden zijn gedelegeerd. Wat gebeurt op eerstebestuurslijn (regering-DNA), moet ook gebeuren op tweedebestuurslijn (districtsbestuur-dr/rr). Doordat de districtsbesturen niet functioneren, zie je dat rr en dr uitvoerende taken doen. Zij zijn de assemblee die het districtsbestuur moet contoleren. Daar moet het spel gespeeld worden. Men moet zich niet onderdanig willen voelen om bij de minister te komen”, stelt de minister.
Dit jaar heeft RO haar begroting teruggebracht met 43%. Het ministerie zit voor beleidsmaatregelen momenteel op ongeveer SRD 50 miljoen. Dikan hoopt komend jaar meer ademruimte te zullen hebben op de begrotingen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!