VHP: Samenleving gepakt met Basiszorgverzekering

De regering heeft de overeenkomst met Self Reliance voor basiszorgverzekering voor kinderen tot 16 jaar en 60-plussers opgezegd. De overeenkomst was getekend op 20 juni 2013 en het wordt met ingang van 1 juni beëindigd. Deze verzekering werd betaald door de Staat. Als reden wordt opgegeven de precaire situatie van staatsfinanciën.
Het is nu overduidelijk dat de Basiszorgverzekering als politiek-instrument is gebruikt door de NDP om de verkiezingen van 25 mei 2015 te winnen. Met de Basiszorgverzekering heeft de vorige regering het stemgedrag van de kiezers in 2015 beïnvloed. Bouterse heeft de samenleving gepakt met de Basiszorgverzekering en andere valse beloftes, die hij tot nu toe niet heeft kunnen inlossen.
De VHP had de samenleving hiervoor gewaarschuwd. De wet is door de keel van de samenleving geduwd. Als de VHP aan de macht komt zal zij de basiszorgverzekering aanpassen zodat medische zorg gegarandeerd is voor de samenleving.
Het zal de samenleving nu duidelijk zijn geworden waarom de VHP niet heeft meegewerkt aan de wet Basiszorgverzekering. De VHP was helemaal niet tegen de Basiszorg verzekering maar de manier waarop de wet basiszorgverzekering in elkaar was gezet. Er was geen zekerheid ingebouwd dat de basiszorg voor langere tijd uitvoerbaar zou zijn. Met de basiszorgverzekering was er geen garantie voor het welzijn van het volk.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de basiszorgverzekerden tot 16 jaar en de 60-plussers overgeheveld worden naar Staatsziekenfonds(SZF). Er is nog geen duidelijkheid in deze kwestie. Hoe gaat de regering het klaarspelen om deze groep van verzekerden medische zorg aanbieden terwijl het voortbestaan van het SZF in gevaar is.
Deze grote groep verkeert nu in grote onzekerheid. Per 1 juni is de overeenkomst opgezegd. Is het SZF in staat de ongeveer 150.000 verzekerden voor 1 juni op te nemen in hun bestand? Deze grote groep leeft nu in grote onzekerheid, het is nu overduidelijk dat deze groep overgeleverd is aan de grillen en grollen van deze regering.
Andere landen, onder andere Aruba, met soortgelijke financieringsmodellen, zijn over de kop gegaan. Het verbreken van het contract met Self-Reliance en het overhevelen van de cliënten naar het SZF verandert de precaire financiële situatie niet. Bovendien heeft er geen inschrijving plaatsgevonden.
Hoe gaat SZF aan de middelen komen? Uit de 4% die wordt ingehouden op het salaris van de ambtenaar en de 5% waarmee de overheid moet inkomen op het loon van de ambtenaar. Het wordt dus wederom uit de belasting gelden gefinancierd. Als er geen extra subsidie gegeven wordt aan het SZF, zal die dienstverlener over de kop gaan.
Met de plaatsing van de groep basiszorgverzekerden bij het SZF wordt de financiële betalings- positie van het SZF richting ziekenhuizen, specialisten en andere dienstverleners verder verslechterd. De betalingsachterstanden zullen nog groter worden.
Dit zal ook betekenen verslechtering van de levering van medische zorg aan ambtenaren die verzekerd zijn via het SZF en alle andere verzekerden. Deze ambtenaren en vooral de gepensioneerden die jarenlang premie hebben betaald worden buiten hun schuld om in een onzekere situatie gebracht.
Het valutacomponent speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg, dit brengt meer kosten met zich mee en met het beperkt budget van SZF(9% premie ambtenaar en overheid) zal het SZF NIET instaat zijn de gezondheidszorg te garanderen. Dit zal leiden tot een totale instorting van de gezondheidszorg.
De overheid zal/kan overwegen bij resolutie/staatsbesluit de premie van de ambtenaren te verhogen om het SZF meer budgettaire ruimte te bieden, dat is des regering. Maar dit zal een verdere verarming van de samenleving betekenen die het met verschillende verhoogde prijzen het al enorm moeilijk heeft.
De opzegging van het contract met Self-Reliance geeft weer eens blijk van opportunistisch en onbehoorlijk bestuur en het willen winnen van stemmen en neemt een loopje met het gezond verstand van de samenleving.
VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!